Boris Drilo, predsjednik HUP - Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti

Domaći ICT sektor ima više od 36 tisuće zaposlenih i ostvaruje više od 36 milijardi kuna prihoda od čega je 25,4 posto (7,3 milijarde kuna) prihoda od izvoza, rečeno je na predstavljanju analize razvoja digitalizacije Hrvatske i rezultata poslovanja hrvatskog ICT sektora u prošloj godini. U sektoru je u 2017. stvoreno 2.900 novi radnih mjesta, a rast se ponajviše zahvaljuje izvoznim aktivnostima što pokazuje koliko je konkurentan na stranim tržištima.

“Zahvaljujući mjerama neporeznog rasterećenja te investicijama u telekomunikacijskom sektoru kao i daljnjem razvoju IT sektora obilježenog rastom zapošljavanja, prihoda i stvorene dodane vrijednosti Hrvatska je počela bilježiti pozitivne pomake u digitalizaciji“, istaknuo je Boris Drilo, predsjednik HUP – Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti.

Analiza predstavljena u HUP-u pokazala je kako indeks digitalizacije Hrvatske raste brže od prosjeka EU, i to u najznačajnijim područjima – povezivosti i ljudskog kapitala, dok u području integracije digitalnih tehnologija ili digitalne ekonomije zaostajemo. Naglašeno je kako se ipak još uvijek nalazimo u donjem dijelu ljestvice digitalizacije, a za dosezanje sredine u sljedeće četiri godine, stopa rasta se treba ubrzati za dodatnih 45%.

Zbog toga je potrebno osigurati glavne preduvjete vezane uz:

• smanjenje neporeznih davanja u području telekomunikacija vezanih uz naknade za korištenje radio-frekvencijskog spektra i prava puta
• bržu apsorpciju EU fondova za razvoj širokopojasnog Interneta
• smanjenja poreza na dohodak na jedinstvenu stopu od 10%
• definiranje i provođenje Nacionalnog akcijskog plana za digitalna radna mjesta
• definiranje i provedba Strategije razvoja digitalne ekonomije
• stimuliranje malih i srednjih poduzeća za primjenu digitalnih tehnologija

“Sektor računalnog programiranja je najbrže rastući sektor po izvozu u prošloj godini i u zadnjih 10 godina, a njegov uspjeh direktno ovisi o tržištu radne snage. Kao profesionalna asocijacija i socijalni partner, u sljedećem razdoblju ćemo se dodatno angažirati na okupljanju i koordinaciji ključnih dionika tržišta rada, sustava zapošljavanja i obrazovanja kroz platformu Nacionalne koalicije za digitalne vještine i radna mjesta. Zajedno s kolegama iz drugih profesionalnih udruga i komora, sindikata, ključnih ministarstava i agencija, usklađeno ćemo raditi na povećanju broja kompetentnih digitalnih profesionalaca na tržištu rada i stvaranju okruženja koje će ih motivirati da svoja znanja i vještine koriste u Hrvatskoj”, naglasio je Hrvoje Josip Balen, dopredsjednik HUP – Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti.

“Da bi hrvatski ICT sektor dosegao prihod od 55 milijardi kuna zacrtan u projekcijama razvoja domaćeg i globalnog tržišta, trebat će zaposliti dodatnih 19.000 ljudi, od čega 10.000 digitalnih profesionalaca u sljedećih sedam godina. Vjerujem da će predstavljeni rezultati ukazati koliko je neophodno dati dodatnu podršku poreznom rasterećenju pojedinaca i kompanija, ali i razvoju ljudskih potencijala na svim obrazovnim razinama. ICT sektor se svakodnevno natječe u iznimno jakoj međunarodnoj konkurenciji, a stvara iznadprosječnu dodanu vrijednost u ekonomskoj slici Hrvatske”, zaključio je Balen.