Konferencija o trgovini: Trgovina budućnosti – Digitalno doba trgovine

Predavač: Željka Vuger, 404 agencija d.o.o.