Bez dobrog komuniciranja i bez slušanja drugih, jer i slušanje je dio dobre komunikacije, ne možemo očekivati dobre rezultate niti dobre odnose. Ako je komunikacija loša, neiskrena i konfuzna teško je očekivati skladne, iskrene i kvalitetne odnose jer dobra je komunikacija temelj povjerenja te jednako tako dobrih rezultata, dobrih odnosa i dobrog života.

Komuniciramo više nego ikada prije. Komuniciramo raznolikije nego ikada prije. Komuniciramo danas jako puno i na razne načine, a (pre)često se ne razumijemo jer nejasno i nedovoljno komuniciramo, kako privatno, tako i poslovno. Apsurd, zar ne? Komunikacija je temelj uspjeha, preduvjet dobrih rezultata i dobrih odnosa te na kraju i dobroga života. Bila ona verbalna i/ili neverbalna, usmena i/ili pismena, interna i/ili eksterna, online i/ili offline, privatna i/ili poslovna, komunikacija je osnova svakog dobrog odnosa i svakog uspjeha.

Vjerujem kako ste imali iskustva s nekim poslovnim sastancima na kojima je bilo dosta tema obrađeno, a nakon par dana ili tjedana, kada razgovarate s kolegama koji su bili prisutni na tom sastanku, imate dojam da tamo niste bili na istom mjestu u isto vrijeme i s istim sugovornicima. A bili ste na potpuno istom sastanku, uz iste sugovornike, iste teme i zaključke, no ipak ste nekako stekli dojam kao da niste bili na istom mjestu u isto vrijeme jer ste drugačije shvatili dogovor. Nije to slučajno i nije to samo nekima od nas poznato.

Mnogi kažu kako imaju upravo takva iskustva, a upravo radi takvih situacija dolazi do nesporazuma radi kojih nastaju problemi u poslovanju, kada jedno očekujete, a drugo dobijete. Ništa strašno ako još ima vremena za komunikaciju i ako sve stignemo popraviti, ali što ako vremena više nema? Tada komunikacija postaje sve napetija i na kraju može završiti vrlo neugodnim situacijama i često bez komunikacije ili po principu “tko jači njega se mora slušati” i bude po njegovom, a može doći do privremenog ili trajnog poremećaja odnosa.

KOMUNIKACIJA GRADI DOBRE ODNOSE
Komunikacija je vrlo važan alat u poslu, a istovremeno, sve je danas komunikacija. Neke osobe imaju različite stilove i načine komuniciranja online i offline, gotovo kao da su podvojene ličnosti, kao da različite osobe komuniciraju u online svijetu, a potpuno drugačije kada s tim ljudima razgovaramo osobno u realnom životu. Neki komuniciraju na jedan način interno, a drugačije eksterno, ili na jedan način usmeno, a na potpuno drugačiji način komuniciraju pismeno pa se s pravom možemo pitati – zašto?

Naravno da uslijed tako različitih komunikacija dolazi do nesporazuma, neslaganja i komplikacija odnosa. I što tada učiniti? Naravno, komunicirati! Ali, jako je važno komunicirati iskreno, jasnim riječima, bez skrivenih namjera, uz postavljanje pitanja kako bi pojasnili nejasnoće i nesporazume, kako bi ipak na kraju što bolje komunicirali sve što je potrebno, jer tek nakon dobre iskrene komunikacije možemo nastaviti dalje graditi dobre odnose.

Vjerojatno (po)znate one osobe koje u direktnom razgovoru kažu nešto ili čak zastupaju neko mišljenje ili stav, a kada ih pitate da to i napišu u pismenoj komunikaciji onda to niti slučajno ne žele, ne dolazi u obzir, oni su u pisanoj formi i u online svijetu netko potpuno drugačijih stavova. To je jedan od primjera loše komunikacije jer je na kraju priče jako važna vjerodostojnost i povjerenje koje u neku osobu imamo ili nemamo. A kako imati povjerenje u osobu koja zastupa različite teze, ovisno o situaciji ili koja nam čak govori neistine, jedno govori, a drugo napravi? Možemo li i trebamo li biti lakovjerni kada netko komunicira jedno, a radi nešto drugo? Kaže da će napraviti nešto, a onda to ne napravi ili napravi nešto potpuno drugačije. Mislim da ne trebamo, jer povjerenje je ključan element svih međuljudskih odnosa.

Sve što ovdje pišem, pišem kao dugogodišnji sudionik raznih poslovnih i privatnih komunikacija, manje ili više uspješnih, ali na osnovu dugogodišnjeg iskustva iskreno vjerujem kako je vrlo važno promišljati i progovarati, dakle komunicirati o ovoj temi, želimo li razumjeti druge i da nas drugi razumiju, odnosno da dobro komuniciramo i tako gradimo povjerenje.

Možemo li, trebamo li i u kojoj mjeri imati povjerenje u intelektualne i stručne sposobnosti, moralne kvalitete druge osobe, povjerenje u pozitivan, ili barem u njen neutralan stav ako nam ta osoba govori neistine, komunicira konfuzno i nedosljedno? Komunikacija je važna jer nam ona nastoji pomoći da bolje razumijemo ljude i situacije u kojima se nalazimo. Komunikacija nam pomaže graditi povjerenje i poštovanje prema drugoj osobi te stvoriti uvjete za razmjenu mišljenja i rješavanja mnogobrojnih situacija s kojima se susrećemo u današnjem svijetu.

ZAŠTO JE VAŽNA DOBRA KOMUNIKACIJA?
Važna je zato što bez dobre komunikacije može doći do namjernog ili nenamjernog nerazumijevanja, a to može uzrokovati razlike u očekivanjima, konflikte, pa čak i frustracije u osobnim ili profesionalnim životima i odnosima. Pretpostavljam kako to nitko ne želi i baš zato je potreban trud i rad na razvoju i umijeću komuniciranja. Važno je htjeti i raditi na dobroj komunikaciji kako bi uskladili svoje i tuđe namjere, očekivanja, zadatke i aktivnosti, te kako ne bi dolazilo do konflikata. Pri komuniciranju s drugima mi dijelimo određene informacije, a važno je da one budu točno primljene u pogledu sadržaja i značenja jer uspješna komunikacija svakako je više od razmjenjivanja informacija, ona je i razmjena osjećaja koji se kriju iza tih informacija. Naime, komunikacija je jedna od osnovnih funkcija u svakoj organizaciji i svakom poslu te u bilo kojem privatnom i poslovnom odnosu.

Komunikacija je proces prijenosa informacija, misli, stavova, ideja i planova između osoba, te između različitih internih i eksternih dijelova neke organizacije. Mišljenja sam kako je vrlo važno istaknuti da uravnoteženi odnosi među ljudima, poslovno ili privatno, nisu mogući bez kvalitetne i iskrene komunikacije, a koja bi trebala počivati na načelima dobrih namjera, interakcije, dvosmjernosti i razumijevanja.

Bez dobrog komuniciranja i bez slušanja drugih, jer i slušanje je dio dobre komunikacije, ne možemo očekivati dobre rezultate niti dobre odnose. Ako je komunikacija loša, neiskrena i konfuzna teško je očekivati skladne, iskrene i kvalitetne odnose jer dobra je komunikacija temelj povjerenja te jednako tako dobrih rezultata, dobrih odnosa i dobrog života.