U okviru ove kategorije 19,3% vrijednosne prodaje proizlazi iz prodaje putem cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja, što čini povećanje udjela promotivne prodaje od 2,5%.

Kategorija začina zabilježila je pad količinske i vrijednosne prodaje u 2021. godini pri čemu je količinski minus od 4,5% bio dosta izraženiji od vrijednosnog pada od 0,2%.

U okviru ove kategorije 19,3% vrijednosne prodaje proizlazi iz prodaje putem cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja, što čini povećanje udjela promotivne prodaje od 2,5%. Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije su dominantne i čine 99,6% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja čine preostalih 0,4%.

U odnosu na 2020. godinu, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama zabilježila je rast od 14,2%, dok je prodaja promotivnih pakiranja ostvarila rast od 249,6%, ali i dalje ima mali udio u ukupnoj promotivnoj prodaji.