Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj u utorak tvrtki “Bingo” d.o.o. export-import Tuzla dodijelila koncesiju za eksploataciju mineralne vode na lokalitetu “Ljubače” na području grada Tuzla. Koncesija je dodijeljena na razdoblje od pet godina. Odlukom o dodjeli koncesije definirana je jednokratna i tekuća koncesijska naknada.

Također je definirano da će koncesionar prije potpisivanja Ugovora o koncesiji dostaviti davatelju koncesije bezuvjetnu bankovnu garanciju.

Kao davatelj koncesije je određeno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, a ono će s koncesionarom zaključiti ugovor u roku od 15 dana od dana dobivanja odobrenja ugovora od strane Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, navodi se u informaciji Vlade.