Ceh trgovine HOK-a za rad nedjeljom već nakon Uskrsa

Uredba o izmjeni ZOT-a se traži jer u nekim turističkim odredištima, a to se prije svega odnosi na Istru i dubrovačko područje, turistička sezona počinje već od Uskršnjih blagdana

Hrvatska obrtnička komora (HOK), na temelju zaključka sjednice Ceha trgovine HOK-a, uputila je prijedlog Vladi RH da po hitnom postupku donese uredbu kojom će se omogućiti da trgovine nedjeljom mogu raditi već od Uskrsa, a ne od 1. lipnja, kao što je regulirano postojećim Zakonom o trgovini (ZOT), priopćeno je iz HOK-a.

Uredba se traži jer u nekim turističkim odredištima, a to se prije svega odnosi na Istru i dubrovačko područje, turistička sezona počinje već od Uskršnjih blagdana, pojašnjava se.

Također se predlaže da se istom uredbom trgovcima iz priobalnih županija, koje ostvaruju znatni prihod od turizma tijekom turističke sezone, osim nedjeljom, omogući rad i u dane blagdana, a nadležnim tijelima općina, gradova i Grada Zagreba, treba omogućiti da posebnim općim aktom mogu produžiti radno vrijeme trgovina u tom razdoblju do 24 sata (kao što je to regulirano u članku 58.a., a vezano uz članak 58. stavak 1).

Brojne male obrtničke trgovine raznim artiklima, ističe Ceh trgovine HOK-a, posebice suvenira, smještene na šetnicama i obalnim ulicama naših turističkih središta, najveći dio svog prometa ostvaruju u turističkoj sezoni i predsezoni, a od toga pretežni dio u večernjim satima, kada turisti izlaze u šetnju.

„Veliki broj obrtnika trgovaca uložio je znatna materijalna sredstva u nabavku robe, za najamnine, zaposlili su sezonske radnike te će u slučaju dosljedne primjene ograničenja završetka radnog vremena u ovoj turističkoj sezoni pretrpjeti značajnu materijalnu štetu. Hrvatska obrtnička komora je u postupku donošenja ZOT-a ukazivala na potrebu produljenja radnog vremena trgovina i to posebice u turističkim krajevima, tijekom turističke sezone, kao i u vrijeme predsezone“, napominje predsjednik Ceha trgovine Boris Vukelić.

Prema Zakonu o trgovini, koji je stupio je na snagu 2. kolovoza 2008. godine, trgovine tijekom tjedna (od ponedjeljka do subote), mogu započeti s radom najranije u 6.00 sati, a završiti najkasnije do 21.00 sat, a nadležna tijela općina, gradova i Grada Zagreba mogu općim aktom produžiti radno vrijeme do 24.00 sata.

Nedjeljom i u dane blagdana, trgovine rade u iznimnim slučajevima, predviđenim Zakonom, a ta izuzeća vezana su uz robni asortiman i lokaciju trgovina.

Jedan od kriterija za izuzeće od zabrane rada nedjeljom, vezan je uz kalendarsko razdoblje, te je regulirano da u razdoblju od 1. lipnja do 1. listopada, kao i tijekom prosinca, trgovine mogu raditi i nedjeljom. (suvremena.hr)