Dopuštena koncentracija SPAR-a i COOP-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ocijenila je dopuštenom koncentraciju nastalu stjecanjem prevladavajućeg utjecaja trgovca SPAR Hrvatska d.o.o. nad trgovcem Hipermarketi COOP d.o.o.

Provedbom ove koncentracije SPAR Hrvatska d.o.o. povećat će svoj tržišni udjel na tržištu trgovine na malo na 10 do 15 posto posebice na području Osječko-baranjske županije i Grada Zagreba. Radi se o koncentraciji na tržištu čija je temeljna značajka otvorenost i dinamičnost, sloboda pristupa i odsustvo bilo kakvih značajnih zapreka pristupu tržištu. Budući da na hrvatskom tržištu maloprodaje djeluje veliki broj konkurentnih poduzetnika, ova je koncentracija dio procesa konsolidacije i okrupnjavanja koji uobičajeno slijede nakon razdoblja novih ulazaka u vrijeme otvaranja i liberalizacije tržišta. Ocjena je Agencije da će provedbom ove koncentracije doći do jačanja konkurencije u trgovini na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj i stvoriti gospodarski subjekt koji će svojom snagom djelovati na daljnje poticanje tržišnog natjecanja u hrvatskoj maloprodaji. To bi trebalo rezultirati pogodnostima za potrošače, u obliku bolje ponude, nižih cijena i mogućnosti izbora.