Hrvatska ima najbrži trend rasta elektronske trgovine u Europskoj uniji, no potrošači smatraju da su među najnezaštićenijima i drže da nisu dobro obaviješteni o svojim pravima, pokazuje Pregled potrošačkih uvjeta koje je objavila Europska komisija.

Postotak potrošača u Hrvatskoj koji kupuju preko interneta još uvijek je dosta nizak (23%), dok je prosjek u EU 45%.

No, Hrvatska ima najbrži rast u elektronskoj trgovini jer je 2008. bilo samo 8%, a 2010. samo 14% potrošača koji su naručivali robu preko interneta.

Prema indeksu koji govori o zadovoljstvu potrošača svojim položajem na tržištu, Hrvatska je na dnu ljestvice s 50 bodova, a iza nje su samo Cipar (49 bodova) i Grčka (47). Najviše bodova, 73, imaju Finska i Velika Britanija, čiji se potrošači smatraju najzaštićenijima.

To su neki od rezultata Pregleda potrošačkih uvjeta, redovitog godišnjeg izvješća koje Komisija objavljuje već devetu godinu za redom, a ove je godine Hrvatska uključena prvi put.

Pregled potrošačkih uvjeta nastaje na temelju anketa potrošača u svim državama članicama te u Norveškoj i Islandu. Pregled se smatra važnim alatom koji omogućuje državama članicama i Europskoj komisiji da vide učinke svojih mjera u području zaštite potrošača i predstavlja putokaz za poboljšanje zaštite.

Učinkovita politika zaštite potrošača mora se graditi na temelju čvrstih dokaza. Pregled nam pokazuje kamo trebamo usmjeriti naše napore. Njegovi rezultati odrazit će se u mojim budućim akcijama, poput uspostave online platforme za rješavanje sporova ili poboljšanja provedbenih pravila u borbi protiv nepoštene trgovačke prakse, rekao je hrvatski povjerenik Neven Mimica, koji je u Europskoj komisiji zadužen za zaštitu potrošača.

Osim toga, hrvatski potrošači nemaju puno povjerenja u internetsku trgovinu. Samo 31% potrošača, što je najmanji postotak u EU-u, osjeća se sigurno kada kupuje preko interneta od domaćih dobavljača, a 27% kada kupuju iz neke druge zemlje članice.

Povjerenje u prekograničnu trgovinu nije u prosjeku veliko ni u EU-u – samo 35% potrošača ima povjerenja u kupovinu od online dobavljača iz drugih zemalja članica, a 70% njih ne zna što učiniti u slučajevima kada dobiju robu koju nisu naručili. Kad je riječ o kupovini od domaćih dobavljača, tu je povjerenje u članicama EU-a puno veće – 59%.

Što se tiče znanja o zakonima koji štite potrošače, Hrvatska je u EU na predzadnjem mjestu, jer 50% potrošača smatra da poznaje svoja prava, dok je prosjek EU 60%. Kod nas samo 66% potrošača poduzima nešto kada smatraju da su oštećeni, što je među najnižim postocima EU, dok je prosjek u EU 83%. To je najvjerojatnije povezano s učinkovitošću rješavanja žalbi – u Hrvatskoj je 54% zadovoljnih načinom rješavanja tih žalbi, dok je u EU 66%.

Europska komisija će sljedeće godine s 450.000 eura financirati kampanju za informiranje o pravima potrošača u Hrvatskoj, što je praksa koju je Komisija koristila u svim novim članicama u prvim godinama članstva. (HRT)