Hrvatsko tržište oglašavanja je među rijetkim sektorima gospodarstva kod kojih se negativni trend nastavlja kontinuirano od 2009. godine. kada je, prema procjeni Udruženja društava za tržišno komuniciranje (HURA), pad u odnosu na prethodnu godinu iznosio čak 18%.

novine-tisak-midiPad se u 2010. godini nastavio sa 6%, i u 2011. za daljnjih 5%, pri čemu najveći gubitak od 16% bilježe tiskovine. Razlozi leže u općem padu čitanosti i dosegu poglavito magazinskih izdanja te odljevu oglašavačkih budžeta na internet. Mjerljivi online budžeti lani su rasli za čak 131%, no nažalost još uvijek se radi o relativno malim apsolutnim brojkama. Istodobno, investicije u radio smanjene su za 11%, dok se u segmentu vanjskog oglašavanja bilježi pad od 16%, usprkos izborima koji tradicionalno povećaju potrošnju u ovom tipu medija.

Najstabilnija je potrošnja na televizijama s minimalnim padom od 1%, navode iz HURA-e te dodajući kako su oglašivači u Hrvatskoj tradicionalno usmjereni televizijskom oglašavanju na koje odlazi gotovo polovica ukupnog volumena.

Razlog leži u najnižoj cijeni po dosegu budući da je po konzumaciji medija TV najjači medij s prosjekom od preko pet sati dnevno gledanja televizijskog programa na ukupnoj populaciji.

hura-oglasavanje-u-2011-tablicaSmanjenje budžeta za oglašavanje povezano je s okolnostima kao što su pad maloprodaje, niža kupovna moć stanovništva i općenito stanje ekonomije, a kod internacionalnih oglašivača i globalni te regionalni faktori. Nadalje, smanjenju budžeta pogodovala je i kompetitivna situacija među samim medijima i kontinuirani pad cijena oglašavanja, što je rezultiralo činjenicom da je za isti broj oglasa potreban manji budžet.

“Procjene HURA-e za 2012. nisu optimistične te se predviđa nastavak negativnog trenda sa smanjenjem od minimalno 3%. Ekonomskim oporavkom i rastom BDP-a konačno bi se trebao pokrenuti rast oglašavačkih budžeta, no realno je za očekivati da to bude najranije početkom 2013. godine”, ističu iz HURA-e.