robotizirana farma midiPoljoprivrednici u budućnosti više neće biti potrebni u Japanu, jer kompanija Spread namjerava stvoriti farmu bez farmera, odnosno tvornicu povrća u kojoj će umjesto seljaka raditi roboti – u svim fazama proizvodnje.

Prema toj zamisli, roboti će saditi sjeme, presađivati i uzgajati povrće, sve do berbe, a onda će uzgojenu biljku ili plodove automatski prenositi u predviđeno pakiranje i prosljeđivati ga lokalnim dućanima.

Spread je 2006. godine već otvorio farmu u zatvorenom prostoru koja doprema zelenu salatu u 2.000 trgovina na području Tokija, a sada radi na novom poboljšanom modelu “tvornice povrća” koja će, za razliku od dosadašnje farme, biti potpuno automatizirana.

U planu je stvaranje farme bez farmera, u kojoj će radnici biti zamijeni robotima u svim fazama proizvodnje povrća.

Automatizacijom procesa proizvodnje povećala bi se proizvodna moć, pa bi novi model farme mogao proizvesti 30.000 glavica zelene salate, dok se na tradicionalnoj farmi, koja uzgaja povrće na polju istih dimenzija, može uzgojiti 26.000 glavica, a ubrati se mogu samo od dva do četiri usjeva po sezoni.

Proizvođači očekuju da će takav oblik potpuno automatizirane unutrašnje farme biti model za proizvodnju povrća u budućnosti širom svijeta, i ističu nekoliko prednosti njihovog koncepta.

Kao prvo, prednost se ogleda u očuvanju životne sredine i manjoj potrošnji vode od tradicionalnih farmi, jer nova tehnologija omogućava recikliranje čak 98 posto iskorištene vode.

Pored toga, predviđeni sistem osvjetljenja baziran je na obnovljivoj energiji, a kontrolirat će se i temperatura, vlažnost i koncentracija ugljikov-dioksida, tako da oni budu optimalni za razvoj biljke.

S obzirom na to da je tvornica potpuno zatvorenog tipa, nisu potrebni pesticidi i herbicidi, a klimatske promjene koje mogu dovesti do suše ili poplava, u tim tvornicama ne ugrožavaju opstanak povrća. Uz sve to, biljke neće imati dodira s čovjekom, pa se očekuje i veći higijenski standard.

Iako automatizacija cjelokupne proizvodnje još nije sasvim završena, najavljena je gradnja nove farme u 2016. godini, a otvaranje u 2017.

Potpuna automatizacija farme i podizanje njenog rada na takav nivo samoodrživosti dovesti će do smanjenja izdataka za proizvodnju, što bi dovelo do niže cijene povrća.

Kompanija Spread očekuje da će se slične tvornice povrća graditi širom svijeta i da će njihova nova farma biti model za potpuno robotiziranu proizvodnju povrća u budućnosti. (tanjug.rs)