Jedno od najvažnijih pitanja u skladištu je kako rasporediti robu na efikasan način? Ovo se pitanje često ne razmatra vrlo temeljito, nego se roba slaže prema nekoj intuiciji ili na osnovu iskustva i tradicije.

Svaki skladištar ima svoju ideju najboljeg načina slaganja robe na osnovu iskustva i kako se to radilo u nekoj od njegovih bivših tvrtki u kojima je radio. Isto tako, na to dosta utječe i branša u kojoj se to skladište nalazi pa i vrsta robe i veličina asortimana. Zapravo se može identificirati veliki broj faktora koji utječu na raspored robe u skladištu i treba se jako paziti na to da se uzmu u obzir oni koji su relevantni. Evo nekoliko primjera metoda spremanja robe te prednosti i nedostataka:

1. SUSTAV FIKSNIH LOKACIJA
Skladištari obožavaju ovakvo lociranje robe jer oni mogu dokazati da su nezamjenjivi time što samo oni znaju gdje se roba nalazi. Vlasnici i direktori poduzeća uglavnom se slažu s njima jer im je važno da stvari funkcioniraju već godinama i ne žele previše “talasati”, iako se potajno boje što će se dogoditi ako im taj skladištar ode na bolovanje ili u mirovinu.

Primjenjiv samo u manjim skladištima s manjim brojem zaposlenika. Međutim, ako postoji formalan sustav i logika u držanju zaliha, primjenjiva je i na veće poslovanje. Ovakav se način lociranja robe najčešće koristi jer je vrlo jednostavan za uspostavu i održavanje.

WMS (Sustav upravljanja skladištem) vrlo lako može uskočiti i održavati ovaj koncept iako ponekad razmišljate na način: Ima li smisla ulagati u skupe softvere koji vam kažu ono što i vaš skladištar zna? U nekim je slučajevima moguće i s ERP sustavom popratiti ovaj način lociranja robe pa ne morate ulagati u skupi WMS.

Nedostatak ovog sustava je slaba iskoristivost prostora jer morate rezervirati određeno mjesto ili lokaciju za robu koje možda trenutno nema na zalihi. Kod određivanja veličine skladišta treba odrediti veličinu prema maksimalnoj zalihi, a s obzirom na to da asortiman ima tendenciju povećavanja zbog toga se teško širiti. Moramo napomenuti da je u slučajevima kada je asortiman dosta velik (više od 10.000 artikala) teško zapamtiti lokaciju ako ne koristimo WMS (sustav za upravljanje skladištem).

2. PREMA BROJU ŠIFRE
Ovaj način spremanja robe je hibrid fiksnog sustava, a funkcionira tako da se roba sprema u redoslijedu prema broju šifre (A123 ide prije B123) itd. Na ovaj način roba na skladištu prati logičan slijed slaganja i komisioniranja. Iz tog je razloga vrlo lako pronalaženje i dostupnost proizvoda te relativno jednostavna uspostava. Isto tako je moguće eliminirati vođenje evidencije što, naravno, nije preporučljivo.

Problem je u tome što je to vrlo nefleksibilan sustav i teško se adaptira na rast volumena potražnje. Kao i kod fiksnog sustava, jako je slaba iskoristivost prostora pa dodavanje novih proizvoda zahtijeva pomicanje svih slijednih artikala što zahtijeva stalno manipuliranje i mijenjanje pozicija. Vidio sam primjere ove metode bez pomicanja ostalih artikala i tek je tada nastao kaos s obzirom na to da je uobičajeni redoslijed bio isprekidan proizvodima koji se tu nisu uklapali jer imaju brojeve koji ne idu po redu.

3. GRUPA MATERIJALA
Slaganje robe prema grupama materijala je vrlo intuitivno i vrlo jednostavno jer su proizvodi složeni logičnim slijedom pa je time povećana efikasnost izuzimanja i fleksibilnost.

Međutim, koliko god je lako pronalaženje i izuzimanje prave grupe, vrlo često se događaju greške uzimanja krivog proizvoda iz iste grupe. Potrebno je veliko znanje o proizvodima kako bismo ih pronašli i velika pažnja da se ne izuzme sličan, ali pogrešan proizvod. Jedan od načina kako prevladati nedostatke ove metode je da se razdvoje proizvodi kod kojih se najčešće događaju zamjene. Treba napomenuti da je ponekad teško klasificirati neke proizvode (možda spadaju u više grupa). Iskoristivost prostora je bolja nego kod fiksne metode, ali još uvijek nije optimalna.

4. SUSTAV DINAMIČNIH SPREMNIKA
Spremanje robe na osnovu dinamičnih ili nasumičnih lokacija je sustav koji najviše odgovara za skladišta koja imaju dinamičnu potražnju pa roba brzo ulazi i izlazi. Ovo je fleksibilan sustav koji mogu koristiti sve tvrtke, od malih, srednjih do velikih, ali zahtijeva disciplinu za ažurnost sustava.

Kako bi se ovaj sustav mogao pratiti potreban je poseban softver za upravljanje skladištem (Warehouse Management System – WMS). Prednosti ovakvog načina rasporeda i smještaja robe je odlična iskoristivost prostora i lako širenje odnosno rast (bilo skladišta, bilo asortimana). Fleksibilan je i razumljiv. Ono čega moramo biti svjesni je da bez detaljne evidencije i discipline održavanja ažurnosti evidencije sve pada u vodu i sustav se raspada. Naime, nitko više ne pamti gdje je roba i svi se oslanjaju na sustav pa ako niste ažurni onda više nitko ne zna gdje se roba nalazi.

5. NEFORMALNI SUSTAV
Ovo je sustav kada u stvari nema sustava, nego je sve dozvoljeno. Nema lokacija, već je cijelo skladište jedna lokacija ili pojedini dijelovi imaju neformalna imena (kraj ulaza, crveni regal, itd). Primjenjiv je samo u manjim skladištima s manjim brojem skladišnih jedinica i nekoliko zaposlenika. Međutim, vidio sam i veća skladišta koja su vođena na ovaj način jer je skladište s tvrtkom naraslo, ali se nije prilagodila organizacija.

Prednost je u ranoj fazi uspostave skladišta u tome što nema održavanja i sustav je fleksibilan. Međutim, teško je locirati (pronaći) neki proizvod pa je cijeli sustav neefikasan i ovisan o znanju kao i sposobnosti pojedinaca. Sjećam se da mi je u jednom skladištu direktor i vlasnik opisao svog glavnog skladištara “da ima oko 80-100 GB memorije, ali da je već polako memorija pri kraju i da moraju razmišljati da uvedu neki softver koji bi preuzeo vođenje skladišta umjesto njega”.

6. PREMA POPULARNOSTI ILI FREKVENCIJI
U ovom sustavu roba je složena na način da su artikli s najvećim obrtajem smješteni na najefektivnije mjesto odnosno najbliže izlazu. Obično sve artikle možete podijeliti na nekoliko kategorija (najčešće to radimo prema Paretovom pravilu i dijelimo ih na A, B i C kategoriju) u kojoj je A kategorija ona koja ima najveću frekvenciju i artikli iz te kategorije izlaze jednom tjedno do jednom na dan. U B kategoriju spadaju artikli koji izlaze jednom tjedno do jedanput mjesečno, dok u C kategoriju spadaju artikli koji izlaze manje od jednom na mjesec.

Važno je napomenuti da postoji još jedna, A+ (ili AA) kategorija koja se stavlja na posebno mjesto koje nazivamo – zlatna zona. Ova je kategorija obično izdvojena i ne nalazi se kod ostalih regala jer je frekvencija puno veća te je za nadopunjavanje te robe potrebno dosta vremena. Iz tog se razloga zlatna zona stavlja na mjesto koje je jednostavno nadopunjavati, a da se ne smetaju uobičajeni komisioni putevi.

7. PREMA SLIČNOSTI
Ova metoda ima logiku da se slični artikli, koji ne spadaju u istu grupu, stavljaju jedni pored drugih jer se obično kupuju u kompletu. Tako, na primjer, na mjestu gdje je četkica za zube stavlja se i pasta za zube i sl.

8. PREMA VELIČINI
Postoje i ergonomske zakonitosti te pravila rasporeda robe prema tome kako se roba ima smisla slagati na kolicima za komisioniranje. Tako je, primjerice, teške i voluminozne artikle logično držati blizu mjesta upotrebe odnosno da teži i voluminozni artikli budu smješteni na početku komisione rute odnosno potrebno je uzeti u obzir rutu za izuzimanje. Zna se događati da skladištari već skoro puna kolica moraju kompletno istovariti kako bi utovarili neki teži artikl koji bi inače mogao oštetiti ostalu robu ako se stavi na vrh (npr. ne možete staviti akumulator na žarulje).

9. PREMA SPECIFIČNOM NAČINU RUKOVANJA
Cijeli niz metoda za spremanje ovisi o nekim specifičnostima samog proizvoda ili načinu rukovanja. Tako, na primjer, u slučaju smrznute robe treba imati posebno mjesto na kojemu je poseban režim temperature. Ako imamo kabastu robu ili robu s čudnim i nestandardnim oblicima (npr. metle, bubnjevi s kablovima itd.) ne možete ih stavljati na standardne regale nego na posebne regale ili na posebna mjesta. Isto tako, takvi oblici ne mogu ići po konvejerima pa moraju biti smješteni na posebnim lokacijama blizu izlaza ili liftova. Isto vrijedi za robu koja je pod nadzorom carine, opasna roba ili podložna krađi i sl.

10. KOMBINIRANI SUSTAV
Kombinirani sustav je kombinacija svih navedenih sustava. Obično je potreban u slučaju različitih potreba određenih grupe proizvoda (opasan materijal, kemikalije i sl.). Ovakav način vođenja je primjeren za velika skladišta i prednosti su mu u tome što je fleksibilan i što koristi najbolje od svih metoda. Kod ovog je sustava moguća prilagodba prema svakoj vrsti skladišta. Isto tako, kontrola skladišta je dobra i širenje je lagano.

UMJESTO ZAKLJUČKA – JOŠ NEKOLIKO SAVJETA
Nije preporučljivo stavljati male artikle na paletno mjesto osim ako nema drugog izbora. Na takvo mjesto treba onda postaviti određene platforme ili kartone kako takvi artikli ne bi padali kroz rešetke i šupljine na niže razine jer će ih biti teško pronaći bez inventure.
Svi artikli (pa i C artikli) moraju biti lako dostupni tako da nije potrebno presložiti cijelo skladište kako bi došli do određenog artikla.

Ne preporučuje se niti stavljanje više različitih artikala na jednu lokaciju jer postoji rizik od zamjene artikala i produljuje se vrijeme komisioniranja (kako bi se došlo do najdonjeg artikla potrebno je skinuti ostale artikle). Komisioniranje s viših razina do kojih možete doći jedino s viličarem puno je skuplje od klasičnog komisioniranja s prve i druge razine. Procjenjujemo da je dva do tri puta jeftinije komisioniranje s prve dvije razine regala.