Makedonska kompanija Makprogres je u 2013. investirala 3 milijuna eura u dva nova proizvodna pogona, jedan u Vinici za konditorske proizvode i drugi u Skopju za proizvodnju zdrave hrane.

Rezultat je predstavljanje 30 novih proizvoda novog Brenda Natura i 20 novih konditorskih proizvoda, te ukupno 80 novih radnih mjesta.

Za ovu godinu, direktor kompanije Gligor Cvetanov najavio je još milijun eura ulaganja i povećanje proizvodnog asortimana brenda Natura za novih 20 proizvoda.

“Naša strategija je usmjerena na kontinuirano poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda kako bi zadovoljili različite potrebe i zahtjeve naših kupaca”, rekao je Cvetanov.

Prošla godina je bila najuspješnija u poslovanju Makprogresa s prometom od preko 20 milijuna eura. Makprogres sudjeluje s udjelom od 30 posto u ukupnom izvozu konditorskih proizvoda iz Makedonije, koji je vrijedan 40 milijuna eura. (Biznis Plus)