Prema financijskim izvještajima za treći kvartal 2015. godine, tvrtka Maraska d.d., posluje s dobiti od gotovo 8,5 milijuna kuna.

maraska-ulaz-midiNaspram lanjskih gubitaka od 3,6 milijuna kuna, tvrtka Maraska je iskazala dobit od gotovo 8,5 milijuna kuna u trećem kvartalu 2015. godine, ponajprije zahvaljujući racionalnijem upravljanju rashodima kompanije te povećanju prodaje na inozemnim tržištima.

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 93,6 milijuna kuna što predstavlja pad od 0,5 % u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 94,1 milijuna kuna.

Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u visini 15,4 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 30.09.2015. godine viši su u odnosu na isto razdoblje 2014. godine za 1,1 milijuna kuna.

Od 1.1.2015. do 30.09.2015. godine Maraska d.d. smanjila je poslovne rashode sa 111,6 milijuna kuna, koliko su iznosili 2014. godine u istom razdoblju na 99,5 milijuna kuna koliko iznose u 2015. godini.

Još bolji poslovni rezultati, pogotovo rezultati od prodaje roba i usluga na domaćem tržištu, očekuju se na kraju godine, kada će u potpunosti biti vidljivi efekti ljetne sezone.