74 % kompanija još uvijek koristi ručne, a ne automatizirane procese upravljanja, a njih 86 % su na osnovnoj razini upravljanja softverskom imovinom, no u posljednje vrijeme pod pritiskom razvoja tehnologije kompanije prepoznaju važnost ovog segmenta.

Konferencija Upravljanje softverskom imovinomKompanija Microsoft Hrvatska održala je konferenciju pod nazivom “Upravljanje softverskom imovinom (SAM) – kontrola. optimizacija. rast” u sklopu koje su vrhunski stručnjaci prezentirali pogodnosti koje kompanije stječu upravljanjem ovim važnim segmentom poslovanja kao i razne uspješne primjere iz hrvatske prakse te najčešće scenarije povrede intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj.

Upravljanjem softverskom imovinom kompanije mogu ostvariti bolju kontrolu nabavljenog softvera, osigurati optimalni program licenciranja, jednostavniju implementaciju softvera, bolju IT podršku te naposljetku dati doprinos rastu kompanije uz napomenu da SAM može biti posebno koristan tijekom ključnih događaja kao što su spajanja i preuzimanja tvrtki te implementacija novih tehnologija kao što je virtualizacija.

“Uvođenje i promjene poslovnih rješenja, nove tehnologije, novi modeli licenciranja nisu samo česti već su i sve zahtjevniji. S evolucijom okruženja SAM postaje ključna karika u upravljanju poslovnim procesima. Licenciranje u oblaku i mobilnih uređaja, zakonske promjene, revizija dobavljača softvera, zahtjevi sigurnosti poslovanja, sve su to elementi s kojima današnje tvrtke moraju naučiti žonglirati, odnosno balansirati”, rekla je Suzana Eterović, menadžerica za upravljanje softverskom imovinom i licenciranu usklađenost kompanije Microsoft Hrvatska.

Bez obzira na ove činjenice, na konferenciji je naglašeno kako prema istraživanjima još 74 % kompanija koristi ručne, a ne automatizirane procese upravljanja te da je broj onih koje su na osnovnoj razini upravljanja softverskom imovinom čak 86 %. No, kako se na tržištu pojavljuju nova rješenja i kompanije prepoznaju stratešku važnost softvera u ekonomiji koja ubrzano postaje globalizirana i digitalna, stvari se ipak mijenjaju nabolje.

“Ne postoji industrija niti segment poslovanja koji ne doživljava snažnu transformaciju temeljenu na ICT tehnologijama, pa softverska imovina postaje strateški važna za svako poduzeće. Upravo SAM metodologije i procesi jamče upravama kompanija da će u svakom trenutku imati potpuni uvid u stanje softverske imovine, da neće kršiti propise (često nesvjesnim) korištenjem ilegalnog softvera, ali isto tako da za licence softvera neće plaćati više nego što je potrebno, odnosno optimalno, za njihovo poslovanje”, rekao je Blerim Sela, predsjednik Uprave tvrtke Perpetuum Mobile, Microsoft SAM Gold partnera.

Upravo je jedan od zaključaka konferencije da se danas kompanije koje ne upravljaju softverskom imovinom izlažu velikom poslovnom i pravnom riziku te dodatnim troškovima. Primjerice, posjedovanje licenci za softver koje nisu instalirane ili pak instalirani softver koji se ne koristi predstavlja bačen novac.

Strateški pristup upravljanju neće samo otkriti sve licence koje kompanija posjeduje i što je instalirano na uređajima te koje su nadogradnje potrebne već i omogućiti točnu procjenu isplativosti informatičkih projekata u postizanju tržišne konkurentnosti.