U Koprivnici je danas održana Glavna skupština Podravke na kojoj su dioničari tvrtke usvojili prijedloge odluka Uprave i Nadzornog odbora.

U priopćenju se navodi kako u skladu s odlukama i statutarnim izmjenama država više nema mogućnost neposrednog imenovanja dva člana Nadzornog odbora, nego će se svi članovi Nadzornog odbora birati na Glavnoj skupštini, čime su svi dioničari stavljeni u ravnopravni položaj u izboru osam članova NO-a, dok jedno mjesto, temeljem važećeg zakona, ostaje rezervirano za radničkog predstavnika.

Na taj način, kažu u Podravci, smanjuje se izravni upravljački utjecaj države te poduzima iskorak prema već najavljenom razvoju modernog dioničarstva u kojem su svi dioničari u ravnopravnom položaju. Imenovanim članovima Nadzornog odbora Mati Crkvencu i Ivi Družiću mandat nastavlja teći.

Nadalje, usvojenim odlukama o izmjenama Statuta stvorit će se i formalne pretpostavke za bržu provedbu moguće dokapitalizacije društva na način da će Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora moći donijeti odluku o dokapitalizaciji Društva u iznosu do polovice temeljnog kapitala, što će poticajno utjecati na pribavljanje svježeg kapitala za financiranje rasta kompanije.

Osim ovih odluka, usvojen je i prijedlog odluke o smanjenju temeljnog kapitala društva u iznosu od 542 milijuna kuna, s ciljem pokrića akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Smanjenje temeljnog kapitala društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica tako da se nominalni iznos od 300 kuna smanjuje za iznos od 100 kuna na nominalni iznos od 200 kuna po dionici. Ovime se stvaraju i pretpostavke za dioničare da u narednim razdobljima odlučuju o raspodjeli dobiti (isplata dividende, zadržavanje dobiti, povećanje temeljnog kapitala i sl.).

Podravka nastavlja i sa započetim procesom restrukturiranja poslovanja i provođenja mjera kojima je cilj stvaranje preduvjeta za iskorak u poslovanju i vraćanje na put zadovoljavajuće profitabilnosti.

U tijeku je provedba niza mjera restrukturiranja pokrenutih tijekom 2012. i 2013. godine s ciljem unapređenja poslovanja, smanjenja operativnih troškova te povećanja produktivnosti i inovativnosti kompanije. Promjene su dio ukupnog paketa koji ima za cilj Podravku u idućih nekoliko godina učiniti snažnom internacionalnom kompanijom i osigurati joj brži i natprosječni rast.

Restrukturiranje podrazumijeva promjenu modela upravljanja na način da se sredstva u nedovoljno efikasnim segmentima alociraju u programe koji su efikasniji i koji donose veći doprinos kompaniji.

Dosad provedene mjere restrukturiranja poput stimulativnog zbrinjavanja viška radnika ili pak optimizacije proizvodnog portfelja već rezultiraju značajnim operativnim uštedama u iznosu od oko 70 milijuna kuna godišnje, a tijekom 2013. pokrenut će se i ostale predviđene mjere refokusiranja portfelja s dodatnim potencijalom povećanja godišnje operativne dobiti od oko 30 milijuna kuna.

Provedena je i temeljita analiza administrativnih procesa Podravke s posebnim fokusom na procese izvještavanja. Projekt je rezultirao nizom mjera ka unapređenju administrativnih procesa, a potencijal godišnjih ušteda kreće se na razini od oko 20 milijuna kuna. Planirani vremenski okvir za ispunjenje spomenutih mjera je 15 mjeseci.

Podravka je imenovanjem nove Uprave na čelu s predsjednikom Zvonimirom Mršićem provela i temeljitu analizu poslovanja svih poslovnih programa i donijela odluku o fokusiranju na ključne, profitabilne poslovne programe te razvoj proizvoda koji ju čine prepoznatljivom na brojnim europskim i svjetskim tržištima.

Podravka nema više mogućnosti ulagati u proizvodne programe koji ne doprinose povećanju ukupne profitabilnosti. U tom smislu, provest će se promjene i izdvojiti određeni poslovni programi iz dosadašnjeg poslovanja.

U skladu s time, Podravka najavljuje izlazak iz poslovnih programa Pića, Pekare i dijela zamrznutog programa, čime se otvara potencijal pozitivnog utjecaja na operativnu dobit od oko 30 milijuna kuna.

Kako bi se omogućio kvalitetan nastavak razvoja navedenih poslovnih programa, a koji se ne ubrajaju u takozvane ključne poslovne programe, u narednom razdoblju ovi će poslovni programi dobiti strateške partnere koji će biti u mogućnosti nastaviti kvalitetno ulagati u njihov razvoj i tržišno pozicioniranje.

“Promjene u poslovanju koje Podravka trenutno provodi temelje se na pomnim analizama o stanju u kompaniji. Oslobađanje unutarnjeg potencijala i povećanje učinkovitosti nužnost je i odgovornost svih nas koji Podravki želimo osigurati dugoročan i održiv rast i razvoj poslovanja. Vrijeme je za pogled u budućnost, pripremu Podravke za zaokret i novi iskorak prema postizanju razine efikasnosti najboljih. Vjerujemo da je upravo 2013. godina velika prekretnica u životnom vijeku Podravke koja nakon desetljeća stagnacije ima novi početak efikasnog poslovanja i potpune internacionalizacije”, istaknuo je Zvonimir Mršić, predsjednik Uprave Podravke prigodom održavanja Glavne skupštine.