Na ime izravnih potpora hrvatskoj poljoprivredi u dvije godine – 2013. i 2014.- ukupno je isplaćeno 5,3 milijarde kuna iz EU izvora.

poticaji_poljoprivredaUpravo taj, financijski efekt kroz potpore i discipliniranje njihove isplate naši poljoprivrednici i navode među (prvim) pozitivnim efektima prve dvije godine od ulaska RH u Uniju.

Istovremeno, na druge efekte ulaska u EU, kaže, još uvijek čeka da ih osjeti na svojoj koži.

Kada je riječ o izravnim potporama, u Ministarstvu poljoprivrede ističu da je od 2013., sukladno Ugovoru o pristupanju, RH dobila mogućnost korištenja za potrebe izravnih plaćanja ukupno 382,6 milijuna kn godišnje (uključena omotnica za razminirano zemljište). Udio financiranja iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) postupno se povećava u 10-godišnjem razdoblju, i u 2013. iznosio je 25 %, uz mogućnost nadoplate iz državnog proračuna do 100-postotne razine financiranja.

“U 2013. maksimalno je bilo raspoloživo iz EFJP fonda za izravna plaćanja 95,65 milijuna eura, a utrošeno je 93.200.000 eura. Nadopuna iz državnog proračuna iznosila je 1,21 mlrd. kn, odnosno 159,56 milijuna eura, čime je ukupno za izravna plaćanja utrošeno 255,21 milijun eura ili gotovo 2 mlrd. kuna”, navode u ministarstvu Tihomira Jakovine.

Treba reći kako su dodatno za sektor poljoprivrede osigurana plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima kao što su šećerna repa, ekstradjevičansko i djevičansko maslinovo ulje, duhan, mliječne krave i rasplodne krmače koji se ne potiču u EU, a Hrvatskoj je Ugovorom o pristupanju omogućeno da se za te sektore isplaćuje potpora iz državnog proračuna u periodu od tri godine nakon pristupanja EU.

“Riječ je o tzv. postojećim državnim potporama na nacionalnoj razini. Maksimalna vrijednost potpore tim sektorima na godišnjoj razini iznosi 167 milijuna kuna. Za 2013. za navedene sektore sukladno raspoloživim iznosima u proračunu za 2014. odobreno je za isplatu 137,5 milijuna kn”, navode u ministarstvu.

Nadalje, za tzv. IAKS mjere ruralnog razvoja, što obuhvaćaju plaćanja za ekološku i integriranu proizvodnju, teže uvjete gospodarenja, očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja te očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja, odobreno je za isplatu za 2013. godinu 191 milijun kn. Rezime – po osnovi izravnih potpora u 2013. isplaćeno je ukupno 2,3 milijarde kn do kraja svibnja 2014.

Za 2014. ukupna omotnica za izravna plaćanja koja se financiraju iz EFJP fonda povećana je za dodatnih 49,82 milijuna eura u razdoblju 2014. – 2019. i iznosi 432,4 milijuna eura, ili 3,3 mlrd. kuna. U proračunu za 2015. osigurano je za financiranje Programa izravne potpore u 2014. godini 2,7 mlrd. kuna, od čega 1,7 mlrd. kuna dolazi iz fondova EU.

Za 2014. europski udjel u financiranju iz EFJP fonda iznosi 1,25 mlrd. kn, što je povećanje za više od 70 %. Nadopuna iz državnog proračuna iznosi 932,7 milijuna kuna. U okviru Programa ruralnog razvoja kao pomoć hrvatskom udjelu u financiranju izravnih plaćanja, mjera 18, osigurana su sredstva u iznosu od 534,5 milijuna kn – 55,95 milijuna kn iz EPFRR fonda i 1,4 milijuna eura iz državnog proračuna, tako da će hrvatski poljoprivrednici u 2015. za izravna plaćanja 2014. dobiti 2,72 mlrd. kuna, što je za 40 % više nego za prošle godine.

To je iznos koji se odnosi na europski dio priče poticanja poljoprivrede – navode u Jakovininu ministarstvu. Za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima osiguran je iznos od 171 milijun kn državne potpore te gotovo 200 milijuna kuna za IAKS mjere ruralnog razvoja. – Dakle, za 2014. ukupno više od tri milijarde kuna izravnih potpora koje će biti isplaćene sektoru u prvoj polovini 2015. godine – “podvlače crtu” dosadašnjih financijskih efekata ulaska u Uniju u Ministarstvu poljoprivrede. (glas-slavonije.hr)