Skupština dioničara Podravke usvojila je danas odluku o zadržavanju dobiti Podravke, koja za 2013. godinu iznosi 51,4 milijuna kuna, te se raspoređuje za unos u zakonske rezerve u iznosu od 2,6 milijuna kuna, za unos u rezerve za vlastite dionice u iznosu od 45,8 milijuna kuna te za unos u ostale rezerve u iznosu od 3 milijuna kuna, izvijestili su iz tvrtke.

Skupština dioničara usvojila je i prijedlog odluke o davanju razrješnica članovima Uprave kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2013. godini, a usvojen je i prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Podravke u 2013. godini.

S obzirom da je utvrđeno da članovima Nadzornog odbora Podravke Dubravku Štimcu, Dinku Novoselcu, Petru Vlaiću i Petru Miladinu aktualni mandat istječe 7. rujna 2014. godine, Skupština dioničara usvojila je prijedlog odluke o njihovom ponovnom imenovanju u Nadzorni odbor.

Za obavljanje revizije financijskih izvješća Podravke kao i njezinih povezanih društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Podravka za poslovnu 2014. godinu imenovana je ovlaštena revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o.