Kraš Grupa je u prvom kvartalu 2010. godine nakon pokrića ukupnih rashoda poslovanja ostvarila dobit prije oporezivanja u iznosu od 7,4 milijuna kuna, dok neto dobit iznosi 4,3 milijuna kuna, što je za za 51 posto više od neto dobiti ostvarene u istom razdoblju 2009. godine, navodi se u financijskom izvješću objavljenom na Zagrebačkoj burzi.

kras2Neto dobit pripisana imateljima kapitala matice ostvarena je u iznosu od 4,1 milijuna kuna što je za 1,5 milijuna kuna, odnosno za 56 posto više od neto dobiti ostvarene u istom razdoblju 2009. godine. Zarada po dionici za prvi kvartal 2010. godine iznosi 3,13 kuna. Kraš Grupa je tijekom promatranog razdoblja ostvarila je konsolidirane ukupne prihode u visini od 217,8 milijuna kuna, što je za 2,3 posto manje od ukupnih prihoda ostvarenih u prvom kvartalu 2009. godine.

Na domaćem tržištu ostvareni su prihodi od prodaje na razini prošlogodišnjih, dok su prihodi od prodaje u inozemstvu ostvareni u visini od 93,1 milijuna kuna, što je za 2,6 posto manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Istodobno, ostvareni su ukupni konsolidirani rashodi u iznosu od 210,4 milijuna kuna, što je za 3,8 posto manje od konsolidiranih rashoda u prvom kvartalu 2009. godine.

Iz tvrtke također ističu da unatoč visokom povećanju cijena glavnih sirovina: kakaovca i prerađevina na bazi kakovca, šećera i drugih sirovina, te energenata smanjeni su poslovni rashodi za 0,7 milijuna kuna. Na povećanje neto dobiti značajno je utjecalo smanjenje neto financijskih rashoda, kamata i tečajnih razlika.

Poslovni planovi i ciljevi u ovoj godini usmjereni su na održavanje likvidnosti i financijske stabilnosti, uz kontinuirano rastrukturiranje i širenje izvoznih tržišta, navodi se u izvješću. (pd)