Tvrtka Maloprodajna ulaganja inzistira na uvrštenju dionica Peveca na Službenom tržištu Zagrebačke burze kako bi se podignula sada niska razina korporativnog upravljanja i izvještavanja u Pevecu

Kao najveći pojedinačni dioničar tvrtke Pevec d.d., tvrtka Maloprodajna ulaganja d.o.o., uputila je Upravi Peveca novi zahtjev za sazivanje Glavne skupštine u kojem inzistira da Uprava bez odlaganja finalizira proces uvrštenja dionica Peveca na Službeno tržište Zagrebačke burze te da se popuni trenutno krnji Nadzorni odbor u skladu sa zakonskim normama i statutom društva.

Zahtjevi tvrtke Maloprodajna ulaganja usmjereni su isključivo na zaštitu interesa svih dioničara, i to prije svega kroz inzistiranje na podizanju sada vrlo niske razine korporativnog upravljanja i izvještavanja u Pevecu.

U novom zahtjevu za sazivanje Glavne skupštine, poslanom 30. prosinca 2016. godine, tvrtka Maloprodajna ulaganja ne traži isplatu dijela zadržane dobiti Peveca kroz dividendu, kao niti ranije traženo povećanje temeljnog kapitala izdanjem novih dionica postojećim dioničarima.

Tvrtka Maloprodajna ulaganja smatra da bi uvrštenjem dionica Peveca u segment Službenog tržišta Zagrebačke burze konačno bilo omogućeno fer i transparentno izvještavanje dioničara i potencijalnih investitora o poslovanju društva, kao i ulazak institucionalnih investitora u dioničku strukturu te time povećanje vrijednosti dionica Peveca.

U zahtjevu se podsjeća da Uprava nije provela utvrđenu odluku skupštine društva o uvrštenju dionica Peveca na uređeno tržište, iako su dioničari to Upravi naložili još prije 7 mjeseci, a na prijedlog državne institucije – Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP).

S obzirom da Uprava nije u razumnom roku ispunila zahtjev skupštine dioničara, a u međuvremenu nije skupštini društva ni na koji način obrazložila odlaganje izvršenja te odluke, u tvrtki Maloprodajna ulaganja sumnjaju u namjerno odugovlačenje provođenja odluke skupštine dioničara.

Takvo ponašanje Uprave šteti Pevecu i interesima svih dioničara, a može dovesti do pogodovanja određenim skupinama zainteresiranima za stjecanje dionica Peveca mimo uređenog tržišta.

Iako se Uprava Peveca još nije očitovala o podnesenom zahtjevu za sazivanjem Glavne skupštine, u tvrtki Maloprodajna ulaganja nadaju se da će u interesu svih dioničara Uprava prvo javno objaviti cjeloviti tekst zahtjeva za sazivanjem Glavne skupštine kako bi bio dostupan svim dioničarima, a onda se i pozitivno očitovati o zahtjevu te u najkraćem mogućem roku sazvati Glavnu skupštinu.