Mercator je na zahtjev Agrokora za 21. listopada sazvao izvanrednu skupštinu dioničara.

Na skupštini će se odlučivati o dokapitalizaciji Mercatora. Riječ je o konverziji podređenog zajma u iznosu od 200 milijuna eura, kojeg je Agrokor osigurao Mercatoru u sklopu dogovora s bankama o restrukturiranju Mercatorovog duga. U skladu s tim, Agrokor ima pravo spomenuti iznos konvertirati u temeljni kapital Mercatora.

Nove dionice može uplatiti samo Agrokor, a riječ je o 2.325.582 nove dionice, čime će Agrokor svoj vlasnički udjel u Mercatoru povećati na 88,1 posto. To mu još uvijek neće biti dovoljno da ide na istiskivanje preostalih dioničara, s obzirom na to da bi mu za takvo što trebao najmanje 90-postotni udjel.

Udjel malih dioničara će nakon dokapitalizacije biti smanjen s 1,59 na 0,98 posto. (SEEbiz.eu)