Agrokor je kupovinom Mercatora na velika vrata ušao i na tržište Bosne i Hercegovine. Nakon preuzimanja dva dobro pozicionirana domaća trgovačka lanca, red je došao i na jedan od najpoznatijih slovenskih brendova u ovoj zemlji.

Ekspertica za strateški menadžment Alisa Mujkić s Ekonomskog fakulteta u Sarajevu smatra da je ovo logična poslovna strategija Agrokora, kojom ta kompanija raspoređuje potencijalni rizik.

Dodaje da, iako ne nužno, pozicija tržišnog lidera može biti i loša za domaću ekonomiju.

“Bojim se da bi tu moglo doći do negativnih implikacija u kontekstu da budući vlasnik Mercatora, bez obzira na ime pod kojim bude poslovao, ne želi otkupljivati proizvode domaćih poljoprivrednika. I još gore što bi se moglo desiti jeste da on ne želi da stimuliše domaću proizvodnju. Naravno sve bi to imalo jako negativan odjek na tržište, posebno u situaciji u kakvoj se mi nalazimo”, mišljenja je Mujkić.

Za sprečavanje zloupotreba monopolskog položaja zaduženo je Konkurencijsko vijeće BiH. Dalila Zečić tvrdi da se eventualna zloupotreba liderske pozicije može sankcionirati.

“Prema zakonu o konkurenciji BiH i relevantnim podzakonskim aktima, dominantan položaj sam po sebi nije zabranjen. Zabranjena je svaka zloupotreba dominantnog položaja od strane privrednih subjekata na relevantnom tržištu, koja za posljedicu može imati isključivanje s tržišta, onemogućavanje pristupa potencijalnim konkurentima, odnosno sprečavanje ili narušavanje efikasne tržišne konkurencije”, objasnila je Zečić.

Kupovina Mercatora nije prva Agrokorova “shopping ekspedicija” u Bosni i Hercegovini. Naime, prije nekoliko godina kupio je VF Komerc, a nedavno i DP Markete, već etablirane bh. trgovačke lance.

Iako je sasvim izvjesno da će doći do promjene imena u vlasničkoj strukturi Mercatora, još nema zvaničnih informacija o tome hoće li doći i do promjene naziva prodajnih centara. (Al-Jazeera Balkans)