Uprave Belja, Zvijezde, PIK Vinkovaca i Vupika objavile su u ponedjeljak da će, bez sazivanja skupštine dioničara, udovoljiti traženju Kreditne banke Zagreb (KBZ) o postavljanju zahtjeva za nadoknadu šteta od Agrokora d.d. i fondova koji su sudjelovali u roll-up kreditu, napominjući pritom da taj kredit nije uzrokovao štetu tim tvrtkama.

KBZ je kao banka skrbnik, na temelju naloga klijenata koji su manjinski dioničari u četiri spomenute tvrtke iz sastava Agrokora, 21. prosinca 2017. zatražila sazivanje glavnih skupština Belja, Zvijezde, PIK Vinkovaca i Vupika, kako bi se donijele odluke o postavljanju zahtjeva za nadoknadu štete koju je tim tvrtkama, zbog jamstava koje su davale za kredite, izazvao Agrokor d.d. do maksimalno 24,03 milijarde kuna.

Zatražila je također da skupštine donesu i odluku o postavljanju zahtjeva za nadoknadu štete koju su tvrtkama izazvale skupine osoba – Agrokor d.d., Knighthead Capital Investments S.a.r.l., Knighthead Capital Investments II S.a.r.l., Kala Investments S.a.r.l. i Madison Pacific Trust Limited, i to do maksimalno 1,06 milijardi eura.

Uprave Belja, Zvijezde, PIK Vinkovaca i Vupika donijele su odluke kojima se udovoljava tim zahtjevima KBZ-a te će se postaviti zahtjevi za naknadu štete, ali bez sazivanja glavnih skupština.

Ističu ujedno i da za te tvrtke nije nastupila šteta niti zbog jamstva koje su te tvrtke ranije dale, kao niti zbog ugovora o najstarijem kreditu (roll-up), već su one tim kreditom dobile potrebnu likvidnost za nastavak poslovanja.

Naime, uprave tih Agrokorovih kompanija obrazlažu da je KBZ u svojstvu banke skrbnika, a na temelju naloga klijenta koji su vlasnici manjinskih udjela u spomenutim kompanijama, u mogućnosti postaviti te zahtjeve, što može ići putem sazivanja skupštine, ali to može napraviti i uprava tvrtke na prijedlog dioničara.

Također napominju da je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu otvoren postupak izvanredne uprave nad Agrokorom od 10. travnja 2017. godine, sukladno Zakonu o izvanrednoj upravi, a kojim je između ostalog propisana zabrana pokretanja parničnih, ovršnih, postupaka osiguranja te postupaka izvan-sudske naplate protiv Agrokora.

U uvjetima kad je pokretanje parničnih postupaka pravno zabranjeno, bez obzira na to što je svrha postavljanja zahtjeva za naknadom štete zaštita interesa Belja, Zvijezde, PIK Vinkovaca i Vupika, uprave tih tvrtki drže da su dužne poštovati tu zakonsku zabranu, prije svega zbog toga što bi pokretanjem postupka za naknadu štete protiv Agrokora bili uzrokovani sudski i drugi troškovi, a nadležni sud ionako ne bi mogao postupiti po takvoj tužbi.

Dodatno, u odnosu na jamstva koje KBZ navodi svojim dopisom, iz Belja, Zvijezde, PIK Vinkovaca i Vupika napominju kako su u postupku izvanredne uprave koji je otvoren nad Agrokorom i drugim povezanim društvima prijavili svoje (uvjetne) tražbine.

Tako Belje navodi da je u postupku izvanredne uprave prijavilo (uvjetne) tražbine u iznosu od 11,4 milijarde kuna i 375 milijuna kuna, Zvijezda u iznosu 24,03 milijarde kuna, a PIK Vinkovci u iznosu od 20,7 milijardi kuna.

Uprave četiri tvrtke stava su kako šteta u pogledu jamstava nije nastupila, a smatraju i kako ugovorom o najstarijem kreditu (tzv. roll-up u iznosu od 1,06 milijardi eura) nije uzrokovala šteta, već su tim kreditom dobili potrebnu likvidnost za nastavak poslovanja.

Uprave Belja, Zvijezde, PIK Vinkovaca i Vupika u svojim očitovanjima na zahtjev KBZ-a od 21. prosinca 2017. navode kako će i bez održavanja glavne skupštine prema društvu Agrokor i spomenutim fondovima uputiti zahtjev za naknadu štete, sukladno pravima koje KBZ ima temeljem Zakona o trgovačkim društvima. (Hina)