Agrokor ima unaprijed poznatog kupca za sedam maloprodajnih mjesta, dok je u sklopu mjere prodaje ili davanja u zakup preostalih prodajnih mjesta zaprimio obvezujuće ponude za kupnju 65 prodajnih mjesta

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) prihvatila je Inicijalno izvješće povjerenika o provedbi strukturnih mjera dezinvestiranja i mjera praćenja poslovanja koncentracije poduzetnika Agrokor/Mercator utvrđenih rješenjem Agencije kojim je ta koncentracija uvjetno odobrena, objavljeno je na internetskim stranicama AZTN-a.

Izvješće je izradio PricewaterhouseCoopers – povjerenik čiji je mandat za praćenje izvršenja mjera iz rješenja Agencija odobrila u srpnju 2014. i o tome izvijestila javnost. Agencija je također dala suglasnost na Plan rada i aktivnosti povjerenika te na rokove njihova provođenja.

Analizom svih elemenata vezanih uz stjecanje kontrole Agrokora nad Mercatorom – imenovanja upravljačkih tijela Mercatora, provjerom kroz elektronski izvadak poslovnog registra Republike Slovenije te uvidom u životopise novoizabranih članova upravljačkih tijela Mercatora, povjerenik je utvrdio da je početni dan koncentracije Agrokora i Mercatora 8. rujna 2014.

Povjerenik je, također, utvrdio da je Agrokor, sukladno obvezama iz rješenja Agencije, poduzeo sve radnje potrebne za dezinvestiranje dijela poslovanja unaprijed poznatom kupcu/zakupoprimcu (engl. up front buyer), kao i za dezinvestiranje dijela poslovanja (96 prodavaonica) koji je morao ponuditi na prodaju ili davanje u zakup u roku od tri dana od početnog dana koncentracije.

Prema izvješću povjerenika, Agrokor ima unaprijed poznatog kupca za sedam maloprodajnih mjesta, dok je u sklopu mjere prodaje ili davanja u zakup preostalih prodajnih mjesta zaprimio obvezujuće ponude za kupnju 65 prodajnih mjesta.

Agencija je stoga dala suglasnost da Agrokor bez odgode pristupi realizaciji prodaje trgovina unaprijed poznatom kupcu te da pristupi izboru ponuditelja koji su poslali obvezujuće ponude za 65 trgovina. Nakon što realizira prodaju, Agrokor o tome mora izvijestiti povjerenika i dostaviti mu relevantnu dokumentaciju.

Za razliku od mjera dezinvestiranja koje su vezane uz početni dan koncentracije, mjere praćenja ponašanja Agrokora u odnosu na zaštitu Mercatorovih i Konzumovih dobavljača odnose se na stanje kakvo je bilo u razdoblju prije formalnog i faktičkog provođenja koncentracije.

Stoga su liste dobavljača utvrđene na temelju podataka koji se odnose na razdoblje od 1. siječnja do 31. srpnja 2014. i to po kategorijama i potkategorijama proizvoda uobičajenih u maloprodajnoj industriji. Unutar 12 osnovnih kategorija proizvoda utvrđenih rješenjem Agencije o uvjetno odobrenoj koncentraciji, definirano je još 45 potkategorija.

Povjerenik je utvrdio pet najvećih dobavljača prema kriteriju ostvarene vrijednosti i količina nabave. Prema istom kriteriju, povjerenik je utvrdio i koja su tri najprodavanija proizvoda po dobavljaču. Za pet najvećih dobavljača u svakoj potkategoriji te za tri njihova najprodavanija proizvoda, povjerenik će kontrolirati ugovore koje su imali prije provedbe koncentracije i njihove naknadne izmjene te će napraviti pregled uvjeta iz ugovora u dijelu koji se odnosi na nabavne cijene proizvoda, rokove plaćanja, rabate, bonuse itd.

Među pet najvećih dobavljača u određenim kategorijama i potkategorijama ne smiju se nalaziti dobavljači iz sastava Agrokor koncerna.

Agrokor, pak, mora bez odgode obavijestiti dobavljače da se nalaze u kategoriji pet najvećih, a isto tako, obavijestit će i dobavljače iz svog koncerna da oni ne mogu biti uključeni u listu pet najvećih dobavljača.

S obzirom da je od početnog dana koncentracije već proteklo određeno vrijeme, ugovori s dobavljačima isključivo Mercatora-H trebaju biti sklopljeni/produljeni na godinu dana od datuma sklapanja/produljenja ugovora, neovisno o početnom danu koncentracije.

Na koncu, povjerenik je utvrdio izloženost, kao i kriterije praćenja izvršenja mjera iz rješenja Agencije koja se odnosi na obvezu Agrokora da u Konzumovim prodavaonicama formata hipermarket i supermarket najmanje tri godine od početnog dana omogući izloženost na 30 posto police za najmanje tri konkurenta u segmentima proizvoda u kojima proizvodna društva iz grupe Agrokor imaju visok tržišni udjel (iznad 40 posto).

Uvjeti te izloženosti ne smiju biti lošiji od onih koje Konzum u svojoj vlastitoj prodajnoj mreži odobrava konkurentima tih dobavljača u odgovarajućoj grupi proizvoda.

Utvrđivanje zastupljenosti dobavljača Konzuma u razdoblju prije provedbe koncentracije, temeljena je na kriteriju ostvarene vrijednosti nabave pojedinog dobavljača u odnosu na ukupnu nabavnu vrijednost pojedine kategorije odnosno potkategorije.

Također, primijenjen je isključivo kriterij pripadnosti dobavljača Agrokor grupi odnosno utvrđivan je udjel izloženosti dobavljača iz Agrokor grupe te udjel izloženosti drugih dobavljača – konkurenata, neovisno o tome je li riječ o brandiranim proizvodima ili proizvodima Konzumovih privatnih robnih marki. Izloženost dobavljača iskazana je u linearnim metrima i u postocima.

Inače, bez obzira na rebrendiranje Mercatorovih trgovina koje je provedeno u međuvremenu, pod prodajnom mrežom Mercatora podrazumijevaju se sva prodajna mjesta Mercatora-H u trenutku donošenja rješenja Agencije, izuzev onih prodavaonica koje su namijenjene dezinvestiranju.

Također, kako bi osigurao provedbu mjera iz rješenja Agencije te njihovo praćenje od strane povjerenika, uz centraliziranu nabavu preko skladišta Konzuma, Agrokor je svim integriranim Mercator objektima većim od 400 m2 sistemski dodijelio poseban kanal prodaje “Mercator kanal”, a ta oznaka omogućava da u različitim prodavaonicama vrlo slične kvadrature i rasporeda postavi različiti asortiman, te različiti raspored artikala na policama.

Stajalište je povjerenika da će na taj način moći pratiti mjere iz rješenja.