kios-cigarete-midiAgencija je utvrdila kako nema indicija da je TDR novom prodajnom politikom, koja je u primjeni od 1. siječnja 2011., zlorabio vladajući položaj na tržištu trgovine cigaretama

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odbacila je inicijativu Udruge trgovaca Međimurja, vlasnice trgovačkog obrta Buba te tvrtki Smoking i Kaerotrade iz Zagreba kojom su oni tražili pokretanje postupka po službenoj dužnosti radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv Tvornice duhana Rovinj.

Podnositelji inicijative smatrali su da je TDR novom prodajnom politikom, koja je u primjeni od 1. siječnja 2011., izravno odnosno neizravno nametao nepravedne prodajne cijene i druge nepravedne trgovinske uvjete, a da je sklapanje ugovora uvjetovao pristankom drugih ugovornih strana na dodatne obveze, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u izravnoj vezi s predmetom ugovora.

Podnositelji inicijative odbili su sklopiti ugovore s TDR-om o prodaji njihovih cigareta.

Agencija je  ispitala stanje na tržištu trgovine cigaretama u Hrvatskoj, analizirala je ugovore o prodaji duhanskih proizvoda, ugovore o zakupu prodajno-skladišnog prostora te pripadajuće anekse tim ugovorima koje je TDR sklapao s kupcima počevši od listopada 2010. do kolovoza 2011., s primjenom od 1. siječnja ove godine.

Na temelju svega toga Agencija je utvrdila kako nema dostatnih indicija da je TDR novom prodajnom politikom zlorabio vladajući položaj na tržištu trgovine cigaretama niti da je njezino, kratko razdoblje primjene, moglo imati negativne učinke na tržišno natjecanje na tom tržištu.

U obrazloženju Agencije navodi se da podaci ukazuju na činjenicu da je upravo u tome razdoblju došlo do ubrzanog smanjivanja tržišnog udjela TDR-a na tržištu prodaje cigareta u Hrvatskoj. Naime, TDR se na tržištu distribucije cigareta u Hrvatskoj još uvijek nesporno nalazi u vladajućem položaju, s udjelom koji se danas kreće ispod 70 posto i dvostruko je veći od udjela najjačeg konkurenta na tržištu – Philip Morrisa (ispod 30 posto).

No, 2010. i 2011. na tom su se tržištu preko svojih hrvatskih tvrtki pojavile i druge velike globalne kompanije. Uz BAT Hrvatska, na hrvatskom tržištu prisutni su i Imperial Tobacco Zagreb te JTI Zagreb.  Time je  dodatno pojačan konkurentski pritisak na TDR kao vodećeg poduzetnika, što za posljedicu ima pad njegovog tržišnog udjela dok su istodobno tržišni udjeli TDR-ovih konkurenata u porastu i to u uvjetima kada ukupno tržište pada, s obzirom na stalan trend smanjivanja potražnje za cigaretama u Hrvatskoj. Takvo kretanje tržišnih udjela pokazuje da su krajnji potrošači dio konzumacije TDR-ovih cigareta supstituirali cigaretama konkurenata, zaključuje AZTN.

Podaci s kojima raspolaže Agencija pokazuju kako je i udjel marže od prodaje cigareta u ukupno ostvarenoj marži trgovaca nizak kod sva tri kanala prodaje (trgovine, benzinske postaje, specijalisti).

Tako se ne može očekivati da bi bilo koja o spomenutih kategorija trgovca svoju profitabilnost mogla temeljiti isključivo na prodaji cigareta, već uspješnost poslovanja ovisi o ukupnom prodajnom asortimanu svakog trgovca.

Analiza novih ugovora koje je TDR nudio trgovcima pokazala je da su pravni poslovi prodaje i marketinga cigareta temeljem Ugovora o prodaji duhanskih proizvoda i Ugovora o zakupu prodajno-skladišnog prostora u potpunosti odvojeni.

Odredbe ugovora o prodaji trgovcima više ne nude ciljane udjele koji se izračunavaju u odnosu na sve ili najveći dio njihove potrebe za cigaretama, odnosno, naknada za distribuciju cigareta ovisi isključivo o prodanim količinama TDR-ovih cigareta. Također, analizirani ugovori ne sadrže odredbe o dodatnom rabatu koji bi se obračunavao retroaktivno, ovisno o lojalnosti određenog kupca TDR-u.

Odredbe Ugovora o zakupu, pak, predviđaju naknadu za zakup prodajno-skladišnog prostora koja ovisi o površini zakupljenog prostora i atraktivnosti lokacije prostora koji se zakupljuje, a ni u kojem slučaju nije vezana uz količinu prodaje cigareta iz asortimana tog poduzetnika.

Agencija je, uz to,  utvrdila da TDR s trgovcima sklapa ugovore o prodaji bez istodobnog sklapanja ugovora o zakupu prodajno-skladišnog prostora što potvrđuju podaci o četiri tisuće potpisanih ugovora o prodaji i oko dvije tisuće potpisanih ugovora o zakupu.

Također, utvrđeno je da za nabavu cigareta iz asortimana TDR-a nije potrebno potpisati ni Ugovor o prodaji duhanskih proizvoda, nego da ih je moguće nabaviti od TDR-a putem narudžbenice ili pak od nekog od distributera njegovih cigareta.

TDR se svojom novom prodajnom politikom obvezao da maksimalni prostor koji će ubuduće zakupljivati na bilo kojem prodajnom mjestu kupca svojih cigareta ne može biti veći od njegovog tržišnog udjela u prodaji cigareta koji je ostvaren u godini koja prethodi sklapanju ugovora o zakupu.

S obzirom na trend pada njegovog tržišnog udjela, koji je bio osobito izražen u prvom dijelu 2011.,  za očekivati je da će maksimalni prostor za zakup od strane TDR-a u 2012. biti dodatno smanjen u odnosu na 80 posto prostora koji mu je bio dopušten ove godine. Na taj način je TDR-ovom konkurentima osiguran prostor za zakup, odnosno, izlaganje njihovih cigareta na svim prodajnim mjestima, čime bi se dodatno trebala potaknuti i ponuda cigareta iz asortimana svih konkurenata na hrvatskom tržištu, a u korist potrošača.

Pravne analize ugovora i ekonomske analize tržišta koje je provela Agencija pokazale su da u ovome trenutku nema elemenata za pokretanje postupka protiv TDR-a, a podnositelji inicijative nisu predočili konkretne indicije ili dokaze o mogućoj zlouporabi.

Agencija nije mogla prihvatiti ni inicijativu za donošenjem privremene mjere koju su predlagali podnositelji inicijative, Oni su zahtijevali da se na snagu vrati prodajna politika TDR-a koja je vrijedila do 31. prosinca 2010., a za koju je Agencija rješenjem od 16. lipnja 2011. utvrdila da je riječ o zlouporabi vladajućeg položaja tog poduzetnika, odnosno teškoj povredi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. (Bankamagazin)