Kategorija je tijekom 2019. godine bilježila pozitivan prodajni trend, a ukupno 29,4% vrijednosne prodaje dolazilo je od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja.

U kategoriju bezalkoholnih pića ubrajamo prirodne sokove i nektare, gazirana bezalkoholna pića, instant napitke te ledene čajeve. Podaci koje možemo vidjeti u nastavku pružit će nam detaljniji pregled na to koliko je ova kategorija proizvoda podložna prodaji kroz promocije.

RAST CJENOVNIH AKCIJA
Prema podacima koji se odnose na period od siječnja 2019. do prosinca 2019. prodaja ove kategorije vrijednosno je porasla za 4,5% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je količinska prodaja istodobno povećana za 1,6%. U okviru promatrane kategorije ukupno je 29,4% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 97,4% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja zauzimaju tek preostalih 2,6%. U odnosu na isti period prošle godine, vrijednosna je prodaja na cjenovnim akcijama zabilježila rast od 15,4%, dok je prodaja promotivnih pakiranja zabilježila pad od 13,4%. Prosječan popust na razini kategorije iznosio je 20,6%. Na temelju prikazanih podataka vidljivo je da su prirodni sokovi i nektari bili najviše podložni prodaji kroz promocije, dok je kod ledenih čajeva to bilo najmanje izraženo.