Dioničari Vupika na glavnoj skupštini održanoj u ponedjeljak odlučili su da se gubitak kompanije za 2016. pokrije na teret budućih razdoblja, a reviziju poslovanja za ovu godinu obavit će PricewaterhouseCoopers, priopćeno je iz Vupika.

Dioničari su na skupštini, koju je Uprava sazvala na zahtjev izvanrednog povjerenika Agrokora, odlučili da se gubitak iz 2016. godine, koji je iznosio 50,9 milijuna kuna, pokrije na teret rezultata budućih razdoblja.

Također, skupština je odbila prijedlog da se imenuje posebni revizor vođenja poslova Vupika, s posebnim naglaskom na vođenje poslova prema najvećem pojedinačnom dioničaru – Agrokoru.

Za revizora poslovanja za 2017. skupština je izabrala revizorsku tvrtku PricewaterhouseCoopers, koja je radila i reviziju prošlogodišnjih financijskih izvještaja nakon što je na snagu stupio ‘lex Agrokor’.

Dioničari su na skupštini dali razrješnicu Upravi Vupika, kojom se odobrava radi i način na koji su vodili kompaniju u 2016. godini.

Razrješnica je dana i članovima Nadzornog odbora Stankici Berić, Jovici Živanović i Stipi Šeremetu, ali ne i predsjedniku Nadzornog odbora Ivici Todoriću te njegovoj zamjenici Ljerki Puljić.