Grupa dioničara Leda i Jamnice u pismu izvanrednom povjereniku Agrokora Anti Ramljaku izrazila je zabrinutost glede jamstva koje su te kompanije preuzele oko obveznica koncerna Agrokor te predlažu da se te kompanije oslobode tih jamstava i svih drugih neobjavljenih potencijalnih obveza grupe.

Ta jamstva i ostale potencijalne obveze, kako se navodi u pismu koje je Ramljaku poslano 2. lipnja, nisu prijavljeni u godišnjim izvješćima ili revizorskim izvješćima Leda ili Jamnice, nisu odobreni od strane dioničara tih kompanija na godišnjoj glavnoj skupštini i nisu dana u zamjenu za bilo kakvu mjerljivu korist Ledu ili Jamnici.

“Postoji velika neizvjesnost u pogledu sveukupnih potencijalnih posljedica, kao i zakonske provedivosti tih jamstava i drugih obveza, ne samo sukladno pozitivnim propisima zakonodavstva New Yorka, već i putem relevantnih javnopravnih tijela u Hrvatskoj i EU”, navodi se u pismu koje je Ledo u četvrtak dostavio Zagrebačkoj burzi u sklopu svog očitovanja na njezin upit.

U pismu grupe dioničara navodi se i kako smatraju da “nije u najboljem interesu dionika, uključujući vjerovnike i hrvatsku Vladu, da iskoriste ta jamstva ili druge obveze kako bi znatno umanjile vrijednost vlasničkog udjela manjinskih dioničara u navedenim podružnicama Agrokora”.

“U najboljem je interesu dionika osloboditi navedene podružnice od jamstava kako bi se maksimalno povećala nadoknadiva vrijednost Agrokor grupe prodajom pojedine imovine, trgovačkog društva ili Grupe”, ističe se u pismu.

Grupa dioničara predlaže da se podružnice Agrokor Grupe oslobode od jamstava i svih drugih neobjavljenih potencijalnih obveza Grupe.

U pismu se navodi kako su Ledo i Jamnica značajni dobavljači, kao i značajni vjerovnici Agrokor Grupe, te kako krediti i ostala imovina koje Agrokor i ostale podružnice Grupe duguju Ledu i Jamnici, uključujući i izravno vlasništvo Jamnice nad vlasničkim udjelom u Konzumu, moraju biti realno iskazani u restrukturiranju.

Potencijalno pokretanje sudskog postupka od strane manjinskih dioničara koji bi se na taj način odupirali zakonskom provođenju jamstava moglo bi značajno odgoditi i otežati povrat vrijednosti od Agrokor Grupe putem prodaje pojedine imovine ili podružnice, prodaje Grupe strateškom partneru ili u konačnici inicijalne javne ponude, ističe se u pismu.

Potpisnici pisma mišljenja su da bi “prodaja Jamnice, Leda, ili neke druge podružnice bila najbrže rješenje za financiranje potraživanja i smirivanje tržišta”.

Što se tiče prodaje Grupe strateškom partneru, ili u konačnici inicijalne javne ponude, potpisnici pisma ističu da “ako bi konačni izlaz za vjerovnike bio prodaja Agrokorovog vlasničkog udjela strateškom kupcu i / ili uvrštavanje dionica Agrokora na razvijeno tržište, reputacija stvaranja nepotrebne štete manjinskim dioničarima u podružnicama grupe dodatno bi negativno utjecala na potencijalnu tržišnu procjenu”.

Strateški kupci neće kupiti tvrtku čije je vlasništvo u sporu bez značajnog umanjenja ovog rizika pri procjeni, napominje se u pismu.

Također se ističe kako bi u slučaju prijetnje materijalnim negativnim utjecajem kao posljedicom tih sumnjivih jamstava, manjinski dioničari u navedenim podružnicama morali snažno braniti svoje interese.

“Bilo koja nesrazmjerna šteta nanesena manjinskim dioničarima Leda i Jamnice dodatno bi narušila reputaciju korporativnog upravljanja hrvatskih tvrtki i hrvatskih tržišta kapitala kako kod domaćih tako i inozemnih ulagača”, navodi se u pismu te dodaje kako bi Vlada posebice trebala paziti na materijalnu financijsku i reputacijsku štetu uzrokovanu neopravdanom štetom nanesenom lokalnim mirovinskim fondovima, lokalnim hrvatskim investitorima, te bi trebala imati na umu kako bi mogla dobiti reputaciju neprijateljskog stava prema stranim ulagačima.

“S obzirom na troškove koji su već naneseni svim dionicima kao rezultat lošeg korporativnog upravljanja unutar Grupe Agrokor, tražimo da se direktori/članovi NO podružnica Ledo i Jamnica s radnim mjestima ili članstvima u upravnim odborima u drugim podružnicama Agrokor Grupe odmah zamjene neovisni direktorima”, ističe se još u pismu. Taj zahtjev, kako se navodi, nije upućen s namjerom uspostave kontrole nad Ledom i Jamnicom, već s ciljem osiguravanja odgovarajućeg korporativnog upravljanja.

“Ako se ovom zahtjevu ne udovolji, posljedice bi mogle imati za rezultat dodatne transakcije ili plaćanja prema tvrtkama Agrokor Grupe ili drugim povezanim osobama, a koje bi se mogle dovesti u pitanje i naložiti sudskim putem u Hrvatskoj ili EU”, poručuju u pismu predstvnici dioničara Leda i Jamnice.

“Smatramo da bi iznos dodatne naknade vjerovnicima i ostalim dionicima koji bi proizašao oduzimanjem od vrijednosti vlasničkih udjela manjinskih dioničara u navedenim Agrokorovim podružnicama gotovo premašio negativni utjecaj kojeg bi ovo imalo na nadoknadivu vrijednost imovine Grupe”, navodi se u pismu koje potpisuju predstavnici domaćih mirovinskih i stranih fondova.

Riječ je mirovniskim fondovima Allianz ZB, Raiffeisen i PBZ Croatia osiguranje JSC te inozemnim fondovima LGN Investments, KD Funds Management Company, Caravan Capital Management i The Emerging Frontiers Master Fund.

Inače, Ledo je krajem svibnja izvijestio da je krajem 2016. godine izdao jamstva u korist Agrokora u iznosu od 18,9 milijardi kuna. (Hina)