Grupa Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE, ASEE) objavila je godišnje izvješće o poslovanju koje potvrđuje izuzetno dobre rezultate društva u financijskom smislu.
 
asseco see-midiPrihodi od prodaje nakon četiri tromjesečja iznosili su 116,4 milijuna eura, i bilježe mali pad u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini. Najveći rast, od 18%, u usporedbi s četiri tromjesečja 2014. godine, zabilježila je poslovna jedinica Plaćanja, u kojoj su prihodi od prodaje dosegli 38,3 milijuna eura krajem 2015.

Poslovna jedinica Bankarstvo povećala je prihode od prodaje za 14% te uprihodila ukupno 32,1 milijuna eura u četiri tromjesečja 2015. godine.

“Iako su prihodi od prodaje grupe Asseco South Eastern Europe za 2015. godinu bili u rangu onih koje je tvrtka imala 2014. godine, njihova se struktura značajno promijenila. Prihodi od prodaje vlastitih proizvoda i usluga u poslovnim jedinicama Plaćanja i Bankarstvo zabilježili su rast, dok su istovremeno prihodi od prodaje rješenja neovisnih proizvođača u jedinici Sistemske integracije zabilježili pad”, rekao je Piotr Jeleński, Predsjednik Uprave društva Asseco South Eastern Europe S.A.

Prihodi od prodaje vlastitih usluga i rješenja iznosili su 71 milijun eura (61% ukupnih prihoda) zaključno s krajem 2015., dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili ukupno 66,7 milijuna eura (56%). Ta je činjenica doprinijela povećanju bruto dobiti od prodaje od 25,7%, nakon četiri tromjesečja 2015. godine, a što predstavlja rast od 2,2 postotne točke u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Operativna dobit (EBIT) iznosila je 12,7 milijuna eura, što čini povećanje od 15% u odnosu na 11 milijuna eura operativne dobiti po završetku 2014. godine. Operativna profitabilnost grupe ASEE krajem 2015. iznosila je 10,9%, što je za 1,7 postotnu točku više nego što je iznosila operativna profitabilnost u istom razdoblju prethodne godine.

Neto dobit grupe ASEE porasla je za 12% u usporedbi s četiri tromjesečja prethodne godine i dosegla 10,4 milijuna eura u istom razdoblju 2015. godine. Društvo je prijavilo vrijednost nedovršenih usluga u 2016. godini u iznosu od 78,9 milijuna eura, što čini povećanje od 19% u usporedbi s 66,3 milijuna eura iz 2015.