Sadašnja kontrola mlijeka i mliječnih proizvoda u BiH nije efikasna ni efektivna, te BiH ne može izvoziti mlijeko u EU, navodi se u izvještaju Odjeljenja za zdravlje i brigu o potrošačima Europske komisije, saznaje BHRT.

“Na lošu kontrolu proizvoda utječe nedostatak profesionalnog nadzora. Kvaliteta sirovog mlijeka je zabrinjavajuća. Samo nekolicina proizvođača mlijeka pridržava se kriterija o kvaliteti mlijeka propisanog u EU i zbog toga količina sirovog mlijeka proizvedena u BiH ne može zadovoljiti standarde izvoza  u Europsku uniju”, navodi se u izvještaju EU koji je objavljen 26. ožujka.

Kontrola stoke veoma je površna i nije pouzdana, proces certifikacije mliječnih proizvoda također je površan i nepouzdan, navodi se u Izvještaju i dodaje da su primijećene  lažne izjave o ispravnosti mlijeka, prenosi BHRT. (Biznis plus)