elektronicko-poslovanje-konferencija-klara-karivan-davor-majetic1Ulaskom u EU hrvatske tvrtke očekuje nužno primjenjivanje standarda u poslovanju

Na međunarodnoj konferenciji o elektroničkom poslovanju koja je, u organizaciji GS1 Croatia – Hrvatskog udruženja za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima i Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), održana danas u Zagrebu, međunarodni stručnjaci predstavili su prednosti korištenja globalnih rješenja i standarda – primjere dobre prakse svojih tvrtki i svojih zemalja, a gospodarstvenici uspješna postojeća rješenja u Hrvatskoj.

“Unaprjeđenje poslovanja korištenjem elektroničkog kataloga i unosom matičnih podataka o trgovačkim jedinicama samo na jedno mjesto s podacima koji su vidljivi svim poslovnim partnerima znači drastično smanjenje troškova poslovanja i to je ono što nas kao poslodavce motivira za usvajanje i primjenu ovih standarda. Upravo će smanjenje troškova za korisnike ovih standarda biti jedan od važnih elemenata za očuvanje konkurentnosti s obzirom na prilagodbu zahtjevnom globalnom tržištu”, istaknuo je Davor Majetić, glavni direktor HUP-a.

Osnovna namjera okupljanja svjetskih stručnjaka bila je uputiti domaće poslodavce kako ih ulaskom u EU očekuje nužno primjenjivanje standarda u poslovanju. Ovo je osobito važno za izvoznike hrane i lijekova, s obzirom da je sustav sljedivosti, odnosno dokazivanja porijekla prehrambenog artikla, preduvjet međunarodne trgovine.

Globalizacija trgovine generira sve veću potrebu za nesmetanim protokom roba i usluga, za boljom kontrolom i učinkovitijim upravljanjem procesima u svim fazama opskrbnog lanca i to je jedino moguće postići sinkroniziranom komunikacijom između svih sudionika na što je upozorila Klara Karivan, direktorica GS1 Hrvatska.

elektronicko-poslovanje-konferencija-klara-karivan“Jeste li znali da je više od 30% podataka o proizvodima i uslugama koji se vode u podatkovnim bazama pogrešno? Znate li da je zbog pogrešnih matičnih podataka produktivnost tvrtki na godišnjoj razini i preko 25% manja? A koliki su tek troškovi ispravljanja i uklanjanja grešaka? Milijarde!”, naglasila je Karivan.

Ogromni troškovi ispravljanja motivirali su Svjetsko udruženje proizvođača i trgovaca (TCGF) na iniciranje razvoja elektroničkih kataloga kako bi se izbjeglo ručno upisivanje podataka u baze.

Internetska tehnologija pokazala se kao najbolje rješenje za prikupljanje i distribuciju podataka. S ciljem standardizacije podataka na globalnoj razini razvijene su norme za razmjenjivanje matičnih podataka, danas poznate pod akronimom GDSN (Global Data Synchronisation Network).

“Praktično gledajući, zamislite da, kao dobavljač ili trgovac na malo, sa svojim trgovačkim partnerima možete kontinuirano usklađivati podatke o proizvodima, prodajnom programu i/ili lokaciji, a sve to jednostavnim, brzim i točnim transakcijama u svim dijelovima opskrbnog lanca – sve kako bi prava količina robe bila raspoloživa na pravom mjestu u pravo vrijeme, dakako, kad je potrošač i kupac trebaju, a uz smanjene troškove”, dodala je Karivan.

Hrvatski elektronički katalog GlobeCat okuplja više od 60 tvrtki i predstavlja relevantan čvor u svjetskoj mreži certificiranih interoperabilnih elektroničkih kataloga GS1 GDSN, što im omogućuje zauzeti i držati pozicije u globalnim opskrbnim lancima budući su matični podaci o proizvodima i subjektima raspoloživi potencijalnim partnerima i korisnicima širom svijeta, rečeno je na konferenciji.