Tri četvrtine negativnog poslovnog rezultata predstavljaju umanjenja i otpisi pri čemu ukupno 75,5 milijuna eura otpada na jednokratna umanjenja vrijednosti i otpise te troškove izlaska s tržišta Albanije i Bugarske

Grupa Mercator u 2012. godini ostvarila je gubitak od 104,6 milijuna eura te prihode od prodaje od 2,87 milijardi eura, podaci su iz revidiranog godišnjeg izvještaja koji je na današnjoj sjednici usvojio Nadzorni odbor Grupe Mercator, priopćeno je iz slovenskog trgovačkog lanca.

U izvještaju se ističe kako tri četvrtine negativnog poslovnog rezultata predstavljaju umanjenja i otpisi pri čemu ukupno 75,5 milijuna eura otpada na jednokratna umanjenja vrijednosti i otpise te troškove izlaska s tržišta Albanije i Bugarske.

Ostvareni prihod od prodaje Grupe Mercator u 2012. godini je ostao na približno istom nivou kao u prethodnoj godini. Gledano prema tržištima, Grupa Mercator je 56,3% čistih prihoda od prodaje u 2012. realizirala u Sloveniji, 19,5% u Srbiji i 13,3% u Hrvatskoj, dok je ostatak prihoda od prodaje realiziran na tržištima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bugarske i Albanije.

Krediti i ostale financijske obveze na dan 31. prosinca 2012. iznose 1,095 milijardi eura, što u odnosu na 2011. godinu predstavlja smanjenje za 90 milijuna eura.

Smanjenje kredita i drugih financijskih obveza je rezultat učinkovitog djelovanja u pravcu smanjenja zaduženosti Grupe, navodi se u izvještaju. Neto financijski dug Grupe Mercator na dan 31. prosinca 2012. iznosi 1,008 milijardi eura, što predstavlja smanjenje za 7,6% u odnosu na 2011. godinu.

Mercator je u 2012. godini usvojio nekoliko mjera troškovne racionalizacije, koje su u drugoj polovici godine donijele uštede od 10 milijuna eura. Grupa Mercator je u 2012. bila aktivno fokusirana na optimizaciju obrtnih sredstava u svim društvima u Grupi, što je poboljšalo likvidnost.

U cilju postizanja veće troškovne racionalizacije i efikasnosti, osnovni strateški ciljevi Grupe su optimizacija, profitabilnost, fokus i rast.

Zbog neprofitnog poslovanja društava i fokusiranja na poboljšanje poslovanja na ključnim tržištima, krajem 2012. Mercator je počeo s realizacijom aktivnosti izlaska s tržišta Albanije. Poslovna jedinica je prestala s radom na dan 31. prosinca 2012., dok je u ovoj godini planirano povlačenje s tržišta Bugarske.

“U skladu sa strategijom Grupa Mercator fokusirala se na poboljšanje poslovanja u osnovnoj djelatnosti – prodaji robe široke potrošnje. Kako bi poboljšao poslovanje Mercator je počeo s ključnim strateškim projektom sanacije poslovanja društva u programu proizvoda za dom i tekstilnih djelatnosti te ostalih poslovnih djelatnosti, te s racionalizacijom troškova kroz spajanje svojih društava na pojedinim tržištima”, obrazlažu se u priopćenju poduzete mjere.

Na razini Grupe uspostavlja se funkcija globalne nabave za sva tržišta, kako bi se okrupnila dobavljačka mreža i pospješile aktivnosti usmjerene na poboljšanje upravljanja kategorijama i asortimanom.

S 1. veljače 2013. sustav lojalnosti kupaca kroz uporabu Pika kartice implementiran je na razini cijele Grupe Mercator, što predstavlja važan korak ka povećanju konkurentnosti kompanije.

“Grupa Mercator će se u 2013. godini fokusirati na povećanje konkurentnosti maloprodajnih jedinica. Veliki će se naglasak dati na povećanje dodate vrijednosti kroz pojačanu suradnju s dobavljačima, uglavnom na razini uspostavljanja globalne nabave. Dodatne uštede ostvarit će se reorganizacijom poslovnih procesa”, zaključuje se u priopćenju.