Hrvatski duhani, domaći otkupljivač duhana koji posluje unutar kompanije British American Tobacco, završila je ovogodišnji otkup duhana tipa svijetla virdžinija koji je zbog više kvalitete duhana rezultirao rekordno visokom isplaćenom otkupnom cijenom.

Prosječna otkupna cijena za kilogram svijetle virdžinije dosegnula je 13,36 kuna, što je 4 posto više u odnosu na prosječnu otkupnu cijenu prethodne godine, a ujedno i najviša cijena za ovaj tip duhana ikada postignuta u Hrvatskoj.

“Ponosni smo na naše kooperante koji su se pridržavali agrotehničkih savjeta naših službi i na taj način povećali kvalitetu duhana. Zahvaljujući tome ovu sezonu, unatoč lošem vremenu prije samog branja koje je rezultiralo smanjenje prinosa, smatramo uspješnom”, kazao je direktor BAT Hrvatskih duhana Mauricio Cantisani.

Hrvatski duhani su tako nastavili s trendom povećanja prosječne otkupne cijene za duhan koja je u posljednjih pet godina porasla više od 16 posto, a u posljednjih deset godina gotovo 35 posto.

Ove sezone ukupna vrijednost otkupljenog duhana tipa svijetla virdžinija s priznatom štetom od tuče premašila je 83,5 milijuna kuna. Dojam odlične sezone po pitanju kvalitete duhana poremetila je tuča koja je napravila veliku štetu na usjevima taman prije početka branja, i koja je smanjila ukupan prinos duhana za oko 10 posto.

Hrvatski duhani više od 60 godina uspješno organiziraju proizvodnju u Virovitičko-podravskoj i Požeško-slavonskoj županiji, a ove su godine pokrenuli i prvi program održive proizvodnje u poljoprivrednoj proizvodnji u Hrvatskoj. U sklopu programa održive proizvodnje proveli su analizu tla kooperanata te na temelju rezultata nabavili kalcizacijski materijal i sjeme za zelenu gnojidbu za povećanje kvalitete i pH tla. Kroz dvogodišnji program Hrvatski duhani će donirati ukupno 3,5 milijuna kuna vrijedan kalcizacijski materijal, sjeme za zelenu gnojidbu i sredstava za osobnu zaštitu u radu na polju i prilikom primjene pesticida.

Hrvatski duhani osiguravaju stabilno okruženje za proizvodnju i planiranje proizvodnje. Globalni sustav BAT-a omogućava otkup svog proizvedenog duhana. Uz to, BAT Hrvatski duhani provode različite programe financiranja svojih kooperanata. Kratkoročna financiranja proizvodnje po sezoni iznose otprilike 60 milijuna kuna, a izdani dugoročni krediti za nabavu opreme i razna ulaganja, samo su ove godine gotovo šest milijuna kuna.
Nedavno je održan i sastanak predstavnika proizvođača iz udruge Krupan list, Hrvatskih duhana, župana Virovitičko-podravske županije Igora Androvića i gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina, na kojem se razgovaralo o problemima koji su se pojavili tijekom ove godine, posebno pri otkupu duhana.

Zaključeno je kako će se kroz redovitu komunikaciju poboljšati koordinacija svih sudionika, uključujući i Ministarstvo poljoprivrede, kako bi se osiguralo pravovremeno i učinkovito rješavanje problema i sigurnija budućnost za sve sudionike u procesu proizvodnje duhana.