Na tradicionalnom predblagdanskom susretu gospodarstvenika, članova Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), predstavljeni su najnoviji rezultati HUP Skora koji mjeri provedbu ekonomskih politika, odnosno potrebnih reformi.

HUP Skor ukazuje na poziciju Hrvatske u odnosu na 11 novih članica Europske unije (Estonija, Litva, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Slovenija, Bugarska i Rumunjska).

Ukupna vrijednost HUP Skora za prosinac 2014. iznosi tek 32 od mogućih 100, što je daleko ispod prihvatljivog minimuma od 50, a pritom je ovaj rezultat lošiji i u odnosu na 2013. godinu kada je ukupni Skor iznosio 33.

Od 12 područja koja se prate u HUP skoru čak sedam je loše rangiranih koja bilježe vrijednosti niže od 33 ili ispod trećine maksimalnog skora.

Najlošije ocijenjena područja su: Produktivnost i konkurentnost, Fiskalna konsolidacija, Pravosuđe i Tržište rada.

Područje “Produktivnost i konkurentnost” ostvarilo je pad na 18 bodova u odnosu na 26 iz 2013. (značajan negativan utjecaj imala je promjena cijene plina i električne energije), “Opterećenje gospodarstva” s 39 palo je na 35 bodova (porastao je omjer poreza i doprinosa prema BPD-u), “Investicijske i poslovne barijere” pale su s 38 na 30 (novi zakon o građenju imao je dva efekta: poboljšanje u skoru “Javne administracije” zbog skraćenja roka za dobivanje dozvola i pogoršanje u skoru “Investicijskih i poslovnih barijera” zbog povećanja broja procedura), a “Ponuda kapitala” zabilježila je pad s 39 na 31.

Pozitivni pomaci ostvareni su na području “Javne administracije” – s 44 na 54 (zbog značajnog skraćenja rokova za izdavanje građevinskih dozvola u Zagrebu, s time da se za četiri mjesta pogoršao pokazatelj broja dana za pokretanje posla, sa 60 na 56) i “Poticanje investicija” s 28 na 35 (porast izravnih stranih ulaganja).

“Od početka mjerenja HUP Skor se kreće oko vrijednosti 33, tj. oko jedne trećine u odnosu na maksimalnu vrijednost 100. To upućuje na trajnost strukturnih slabosti hrvatskog gospodarstva. I HUP Skor pokazuje da je Hrvatska zaglavljena u strukturnoj zamci”, naglasio je glavni direktor HUP-a Davor Majetić.

Najnovije rezultate HUP Skora komentirala je i Gordana Deranja, predsjednica HUP-a: “HUP skor ne pokazuje koliko ostajemo za najrazvijenijim zemljama; on pokazuje koliko zaostajemo za zemljama koje su kao i mi prolazile tranziciju. I one nas ostavljaju iza sebe jer se za razliku od nas mijenjaju.”

U svom uvodnom obraćanju članovima HUP-a Deranja je poručila kako si Hrvatska više ne može priuštiti niti jednu, a kamoli još nekoliko izgubljenih godina.

“Od Vlade očekujemo da s reformama započne odmah, kao da je 2015. prva, a ne zadnja godina mandata. Isto očekujemo i od sljedeće Vlade. Od svih političkih aktera očekujemo odgovornost i spremnost da naprave i podrže sve što je potrebno da se promijeni sadašnje stanje. Dug na koji već dugo živimo neće nestati, a kredite ćemo svi vraćati. I sad je već jasno: našoj djeci u nasljeđe umjesto vrijedne imovine ostavljamo ogromne dugove. To nije normalno i tako ne bi trebalo biti. Zato ne prihvaćamo krizu kao normalno stanje.”, poručila je predsjednica HUP-a.