nogmoS obzirom na to da su za sad samo Latvija i Grčka iskoristile pravo na izuzeće iz Monsantovog zahtjeva za uzgojem GMO-a na području cijele Unije, pitali smo Ministarstvo poljoprivrede kakve su namjere Hrvatske.

Iz Ministarstva kojem je na čelu Tihomir Jakovina podsjećaju na negativno stajalište Hrvatske prema uzgoju GMO-a te pojašnjavaju da trenutačno rade na zahtjevu “prema Europskoj komisiji temeljem odredbi Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ kojima se omogućava ostvarivanje zemljopisnog izuzeća države članice iz odobrenja za stavljanje na tržište GMO-a za svrhu uzgoja”.

Iz odgovora se da iščitati kako će Hrvatska u budućnosti tražiti izuzeće iz zahtjeva za uzgojem GMO-a u EU. (liderpress.hr)