Na novom mjestu Tavra preuzima odgovornost za daljnji razvoj eksterne komunikacije u koprivničkoj pivovari

ivana-tavra-largeIvana Tavra imenovana je specijalistom za odnose s javnošću u Službi komunikacija Carlsberga. Na ovu dužnost dolazi iz agencije Hauska & Partner International Communications u kojoj je sedam godina radila kao savjetnica za strateško komuniciranje.

Bila je odgovorna za neke od ključnih klijenata kao što su Vipnet, Tomato, Procter & Gamble, Spar, Nestlé Adriatic, a savjetovala je i klijente iz sektora financija, bankarstva, turizma, infrastrukture te državnih upravnih organizacija.

Osim u području strateških komunikacija, Ivana Tavra bila je odgovorna za osmišljavanje i provedbu projekata društveno odgovornog poslovanja te izradu izvještaja o DOP-u.

Diplomirala je na Američkoj visokoj školi za menadžment i tehnologiju (ACMT) u Dubrovniku te je prošla nekoliko profesionalnih usavršavanja u Hrvatskoj i inozemstvu.