kras-dorina-largeKraš Grupa je u prvom polugodištu ove godine ostvarila neto dobit od 1,6 milijuna kuna, što je pad od 62 posto prema istom razdoblju lani, podaci su iz konsolidiranog financijskog izvješća tvrtke objavljenog na Zagrebačkoj burzi.

Grupa Kraš je u prvom polugodištu ostvarila ukupne prihode u iznosu od 489,3 milijuna kuna, što je rast od 1,1 posto.

Rast bilježe i ukupni rashodi, za 1,7 posto, na 484,3 milijuna kuna. Na kretanje rashoda negativno su se odrazili povećani financijski izdaci za kamate i tečajne razlike, kao i veća ulaganja u tržište, navodi se u izvješću. Dodatni nepovoljan utjecaj na kretanje rashoda imalo je povećanje cijena sirovina, naročito šećera i koštuničavog voća.

Na domaćem tržištu ostvareni su prihodi od prodaje u visini od 277,4 milijuna kuna, dok su prihodi od prodaje u inozemstvu iznosili 197 milijuna kuna.

Na obujam prodaje na domaćem tržištu kao i na tržištima zemalja u regiji i dalje utječe nastavak pada kupovne moći potrošača, navodi se u izvješću. U takvim okolnostima dodatno je povećan uvoz konditorskih proizvoda.

U promatranom razdoblju Kraš je povećao izvoz na tržišta Saudijske Arabije, Australije, Njemačke i Kosova. Podaci iz polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2012. nisu potpuno usporedivi s podacima za isto razdoblje prošle godine jer stjecanje Karoline iz Osijeka koncem ožujka 2011. nije u potpunosti imalo utjecaja na polugodišnje financijske izvještaje za 2011., napominje se.

S obzirom da se u drugom polugodištu 2012. ne očekuje značajnije poboljšanje uvjeta poslovanja, poslovna politika i ciljevi usmjereni su na maksimalno prilagođavanje promjenama u poslovnom okruženju i tržišnim trendovima, s fokusom na osiguranje tekuće likvidnosti i financijske stabilnosti, navode iz Kraša. (H)