Zakonske rezerve su unijete ranije i iznose 15 milijuna kuna

dukat-midiDukat mliječna industrija održala je Glavnu skupštinu dioničara koja je prihvatila Izvješće za poslovnu 2008. godinu, objavljeno je u utorak na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

Usvojena su godišnja financijska izvješća Dukat mliječne industrije za poslovnu 2008. godinu te je donesena Odluka o upotrebi dobiti, prema kojoj dobit Dukat mliječne industrije nakon oporezivanja za 2008. godinu iznosi 142,4 milijuna kuna koja se u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit. Zakonske rezerve su unijete ranije i iznose 15 milijuna kuna.

Osim toga, Glavna skupština dala je razrješnicu Upravi i Nadzornom odboru Dukat mliječne industrije za 2008. godinu, a izabran je novi član Nadzornog odbora Dukata Michel Francois Jacques Auguste Peslier, direktor pravnih poslova Lactalis grupe. (Bankamagazin)