Nakon objavljivanja nekoliko position papera za različite kategorije svojih proizvoda, trgovački lanac Lidl Hrvatska izdao je i position paper o smanjenju uporabe ambalažnog materijala i održivom zbrinjavanju namirnica u privatnoj robnoj marci. Lidl Hrvatska planira postati tržišni lider u kontekstu društvene održivosti poslovanja te optimizirati procese s pozitivnim učinkom kako na kupce i okoliš, tako i na globalnu uspješnost tvrtke.

Lidlov je strateški cilj do 2025. smanjiti upotrebu plastike za najmanje 20 posto. Prva konkretna mjera koju planira provesti jest ukidanje plastičnih artikala za jednokratnu uporabu do kraja 2019. te ih postupno zamijeniti reciklabilnim artiklima, s ciljem očuvanja okoliša. Osim ekološke komponente, redukcijom ambalaže dobavljači koriste manje materijala, čime proizvod postaje cjenovno dostupniji kupcima.

Jedna od glavnih strategija EU u svrhu poticanja održivosti poslovanja jest prijelaz s linearnog na kružno gospodarstvo, za koji su potrebne promjene u cijelom lancu vrijednosti, od dizajna proizvoda do novih poslovnih i tržišnih modela, novih načina pretvaranja otpada u resurse te nužnih promjena u načinu ponašanja potrošača. Poznato je da Lidl veliku pažnju pridaje recikliranju, ali i oblikovanju ambalažnog materijala kod razvoja proizvoda pod privatnom robnom markom.

U Europi svake godine nastane 25 milijuna tona plastičnog otpada, od čega manje od 30 posto završi na recikliranju. Nova europska strategija za plastiku napravit će iskorak u procesu dizajniranja, proizvodnje, upotrebe i recikliranja proizvoda unutar Europske unije. Nakon ukidanja artikala za jednokratnu uporabu poput slamčica, jednokratnih čaša i tanjura, pribora za jelo te štapića za uši s plastičnom drškom do kraja 2019. godine, Lidl Hrvatska ove proizvode planira postupno zamijeniti artiklima od održivih materijala koji se mogu reciklirati, a na razvoju istih Lidl trenutno aktivno surađuje sa svojim dobavljačima.

Lidl Hrvatska dosad je poduzeo niz aktivnosti u ovom smjeru, pa tako svjesno ne koristi vanjsku ambalažu kod većine kozmetike, ali i neprestano povećava udio rinfuznih (nezapakiranih) proizvoda na voću, povrću i pekari, smanjujući na taj način korištenje ambalažnog materijala. Nadalje, Lidl iznimno pomnim planiranjem optimizira proces isporuke i prodaje robe, čime se sprječava bacanje hrane, prvenstveno voća i povrća te hlađenih proizvoda.

Kod mnogih proizvoda Lidl već sada koristi održivi ambalažni materijal, a na području recikliranja je posebno angažiran; kod prikupljanja plastike, kartona ili pak zbrinjavanja otpada od namirnica. Od iznimne je važnosti da nakon upotrebe ambalažnog materijala on ne ostane neiskorišten, nego da on bude ponovno vraćen u proizvodni ciklus. U tu svrhu Lidl Hrvatska podržava zahtjeve Europske komisije prema kojima bi se sva plastična ambalaža do 2030. godine trebala moći reciklirati, stoga proaktivno već sada istražuje mogućnosti unapređenja poslovanja s ciljem očuvanja okoliša.

Lidl Hrvatska dosad je objavio 5 position papera: o proširenju ponude jaja iz podnog uzgoja i njihovoj primjeni u razvoju proizvoda privatne robne marke, o održivoj nabavi ribe, ljuskara i njihovih proizvoda, o smanjenom udjelu soli i šećera u proizvodima privatne robne marke, o proširenju ponude osviještene prehrane u privatnoj robnoj marci te o smanjenju uporabe ambalažnog materijala i održivom zbrinjavanju namirnica u privatnoj robnoj marci.