Uvođenje novih IT rješenja i tehnologija u cilju poboljšanja internih procesa u logistici danas je imperativ za opstanak u svijetu sve veće konkurencije u lancu opskrbe

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju javlja se povećan interes stranih kompanija za odabir Hrvatske kao logističkog središta za opskrbu jugoistočne Europe s naglaskom na opskrbu zemalja bivše Jugoslavije.

Naime, Hrvatska je zbog svog zemljopisnog položaja, u logističkom i distributivnom smislu vrlo interesantna svim kompanijama koje svoju distributivnu i maloprodajnu mrežu šire na području Zapadnog Balkana te je postala dio regionalnog tržišta s populacijom većom od 15 milijuna stanovnika.

S druge strane, poduzeća u regiji sada su u ravnopravnom položaju na tržištu Europske unije, što znači da imaju jednake prilike plasirati svoje proizvode na to veliko tržište, ali se u toj nakani istodobno susreću s konkurencijom poduzeća koja tu posluju jako dugo vremena.

Hrvatske kompanije tako moraju imati bolju optimizaciju i manje troškove u odnosu na znatno veće kompanije koje imaju veće resurse i upliv u to tržište.

DOSTUPNE TEHNOLOGIJE
Uspješna logistika temelji se na što većoj i bržoj obradi materijala uz što manje troškove i pogreške. Za provedbu tih ciljeva, logistika mora, kao malo koja djelatnost, unaprijediti poslovanje uvođenjem automatizacije poslovanja s ciljem smanjenja grešaka i troškova baziranih na ljudskom radu.

U ovom trenutku postoji niz tehnologija i rješenja za ovu namjenu:
Papir: pod ovom tehnologijom ne podrazumijevamo samo papir nego i alate za ručni unos i obradu podataka (npr. Microsoft Excel). Ovaj način vođenja logistike je prihvatljiv za mala poduzeća koja npr. imaju samo jedan logistički centar i vjeruju u ručni unos i obradu podataka njihovih zaposlenika a pri tome im nije bitna brzina rada i optimizacija grešaka.

Barkod: su rješenja koja uključuju uporabu ručnih računala i barkod čitača koji automatiziraju unos putem barkod oznaka. Ova je tehnologija prisutna u većini logističkih rješenja u našoj regiji. Prednosti ove tehnologije su relativno male investicije koje se mogu primijeniti na razna softverska rješenja, od lokalno razvijenih rješenja u suradnji s ERP dobavljačima do složenih WMS (Warehouse Management) skladišnih rješenja.

• RFID: ova je tehnologija puno obećavala u sektoru logistike jer omogućava beskontaktno očitavanje i obradu podataka o materijalima. Iako ova tehnologija na tržištu postoji već duže vrijeme i omogućava puno više automatizacije u odnosu na npr. barkod rješenja, zbog svoje cijene (RFID oznaka) i tehnoloških ograničenja (udaljenost očitanja) nije do sada uspješno primijenjena osim u slučajevima specijalnih kontrola.

Automatizacija: ova tehnologija podrazumijeva niz automatiziranih rješenja (pokretne trake, automatske sortirnice, robote …). Kao i RFID, riječ je o tehnologiji koja nije zaživjela u našoj regiji jer ne može opravdati povrat investicije za naša, ipak mala tržišta budući da se radi o cjenovno skupim rješenjima s malom fleksibilnosti kod promjene poslovnog programa ili procesa. Ipak, ova tehnologija ima primjenu u specifičnim djelatnostima kao npr. farmaceutika.

Glasovno upravljanje: ova tehnologija omogućava znatno veću produktivnost i brži povrat investicije u odnosu na papir, barkod i RFID rješenja, a u odnosu na automatizirana rješenja je znatno jeftinija i fleksibilnija. Tako ćemo u nastavku teksta predstaviti više informacija o toj tehnologiji koja je najprimjerenija za naše tržište.

GLASOVNO UPRAVLJANJE
Bez obzira koliko je pažljivo industrija pokušavala informatizirati svoje poslovanje, postojao je jaz komunikacije između čovjeka i stroja.

Većina naše komunikacije s računalima se svodi na pretežno ručni unos podataka u računalo, proces koji je inherentno neefikasan i podložan greškama te gotovo jamči da će produktivnost i profitabilnost patiti.

Taj proces se znatno može ubrzati i pojednostaviti uvođenjem sustava komunikacije između računala i ljudi a koji je ljudima najprirodniji: putem glasa. Ovom metodom komunikacije s računalima operateri jednostavno obavljaju svakodnevne aktivnosti, bez suvišne uporabe mobilnih računala ili papira, slobodnih ruku, uz znatno bolju fokusiranost na posao, sa znatno većim zadovoljstvom.

Glasovnim komandama, uz odgovarajuće softversko rješenje, jednostavno se obavlja komisioniranje, prijem, prijenos i otprema robe.

Ovaj sustav izum je američke tehnološke kompanije Vocollect koja i danas drži oko 70% svjetskog tržišta ovih rješenja. Sustav nije nova tehnologija; prva instalacija datira iz 1989. godine a namjenski je razvijena za proizvođača vozila Ford koji je trebao jednostavan način za praćenje proizvodnje i radnih naloga.

Puna ekspanzija glasovnog upravljanja dogodila se 1997. godine nakon implementacije u logistici vodećeg svjetskog trgovačkog lanca Walmart koji i danas koristi ovaj sustav.

Od tada većina trgovačkih lanaca robe široke potrošnje u Sjevernoj Americi i zapadnoj Europi koristi ovo rješenje koje se sada širi i na kompanije iz područja distribucije robe široke potrošnje, uslužne logistike i paketne dostave.

NAČIN FUNKCIONIRANJA
Kao što ime kaže, kontrola i unos podataka u sustavu se vrši putem glasa. Neophodno za rad sustava za skladištenje podataka s glasovnom kontrolom jest da čitav prostor skladišta mora biti pokriven kvalitetnim radio signalom. Radnik u skladištu opremljen je glasovnim terminalom, koji je postavljen oko struka i slušalicama s mikrofonom.

Poslovni sustavi (WMS ili ERP) šalju instrukcije operaterima koje se u glasovnom terminalu pretvaraju u ljudski glas. Operateri izvršavaju instrukcije i govorom ih potvrđuju ili daju nove komande koje glasovni terminal pretvara u računalima poznat jezik.

Specifičnost ovih sustava je poseban algoritam za prepoznavanje glasa koji omogućava da npr. operater može koristiti sustav i kada je prehlađen zbog čega mu može biti izmijenjen glas ili da dva ili više operatera mogu raditi jedan pored drugog a da sustav ne zamjenjuje njihove komande.

Server prosljeđuje radniku u skladištu glasovnom komandom uputu s koje lokacije je potrebno preuzeti robu. Radnik glasom, putem mikrofona, potvrđuje dolazak na lokaciju izgovarajući kontrolni broj lokacije. Sustav prepoznaje izgovorene riječi i daje daljnje upute o poziciji, šifri artikla i količini koju je potrebno preuzeti. Radnik zatim potvrđuje poziciju i šifru artikla, bilo glasom, bilo skeniranjem barkod oznake.

Kada je preuzeo potrebnu količinu artikla, radnik glasom potvrđuje količinu. Dalje, sustav prosljeđuje podatke o sljedećoj lokaciji i ponavlja se prethodni korak. Zanimljivo je također spomenuti da se brzina glasa na glasovnom terminalu može regulirati.

Dok se korisnici obučavaju, brzina glasovnih komandi se može smanjiti, a zatim se može postepeno povećavati kako se korisnici budu navikavali na ovakav način rada.

PITANJE KOMPATIBILNOSTI
Sustav upravljanja glasom je neovisno rješenje koje se putem komunikacijskog sučelja povezuje s postojećim WMS i ERP rješenjima.

Povezivanje ovog sustava može se izvesti putem sučelja gdje glasovni terminali komuniciraju direktno s WMS/ERP sustavima ili putem među-softverskog rješenja (eng. Middleware), koje omogućava rad glasovnih rješenja neovisno o postojećim WMS i ERP rješenjima te mogućim problemima zbog brzine rada lokalne mreže, infrastrukture ili brzine odaziva postojećih WMS/ERP sustava.

Glasovni terminali su lagani, ergonomično oblikovani i robusni i, što je najvažnije, jednostavni za upotrebu.

Osim specijaliziranih glasovnih terminala za ove sustave se mogu koristiti i ručna računala velikih proizvođača robusnih ručnih računala (npr. Motorola, Psion) koja podržavaju glasovne sustave. Najvažnija komponenta glasovnih sustava su slušalice koje su dovoljno kvalitetne da mogu podržati rad profesionalnih poslovnih rješenja.

TROŠAK I ISPLATIVOST
Nezaobilazno pitanje koje se na kraju postavlja jest: “Koliko to onda košta? Isplati li se?“.

Iskustvo iz brojnih instalacija govori sljedeće. Vrijeme povrata uložene investicije (ROI) je izrazito kratko i, što je važno, jednostavno se može izračunati – najčešće je to period od 9 do 13 mjeseci. Prikaz na grafikonu, koji usporedno prikazuje utrošeno vrijeme kod komisioniranja robe na tri različita načina rada u skladištu (papir, barkod terminali i glasovno) najbolje ilustrira zašto je to tako.

Uporaba glasovnih komandi pri obavljanju poslova u skladištu, odnosno upravljanje glasom, odlično je rješenje u situacijama gdje postoji mogućnost da ljudi slobodnih ruku obavljaju svoje aktivnosti, što doprinosi povećanju efikasnosti i optimizaciji procesa skladištenja.

Najbolje efekte uvođenje upravljanja glasom pokazuje u primjerima srednjih i velikih skladišta u kojima se nalazi roba različite veličine. Po potrebi, upravljanje glasom može se koristiti samo u određenim zonama skladišta.

Uporaba glasovnih komandi pri obavljanju poslova u skladištu također daje izuzetno dobre efekte kada se koristi u hladnim prostorijama, poput hladnjača, jer sustav funkcionira u potpunosti efikasno i na temperaturama do -30°C.

Na takvim temperaturama uporaba ručnih terminala postaje znatno teža (rukavice, ekran, brža potrošnja baterije), dok pri obavljanju poslova glasovnim komandama radnik može imati rukavice i raditi svoj posao uz maksimalnu efikasnost.

Upotrebom kvalitetnijih slušalica, glasovna tehnologija se lako može implementirati i u uvjetima povišene buke. Sustav je izuzetno fleksibilan, što najviše dolazi do izražaja u skladištima gdje se često mijenja raspored polica ili asortimana.

Zlatan Golub