mars-kakao-proizvodnja-001Inicijativa tvrtke Mars za održivi kakao usmjerena je na istraživanje, certificiranje i program izravnih intervencija kako bi se potaknula produktivnost

Mars Incorporated, jedan od vodećih svjetskih proizvođača čokolade, objavio je da je za razvoj održivog kakao sektora, koji može zadovoljiti dugoročnu potražnju industrije čokolade za kakaom te istodobno poboljšati ekonomske mogućnosti uzgajivača, potrebno uložiti milijarde dolara u poljoprivredna istraživanja, certificiranje od trećih strana i prijenos tehnologije uzgajivačima.

Iako su mnoge korporacije i samostalne kompanije pojedinačno ulagale u održiviji sektor, od kojeg će imati koristi velika većina od 5-6 milijuna uzgajivača diljem svijeta, Mars smatra kako je potrebna još uža suradnja cijele industrije kako bi podigli standarde i pozitivno utjecali na uzgajivače te povećali prinose, a da se pritom ne ugroze ograničeni prirodni resursi.

Inače, tvrtka Mars je u 2011. godini uložila 30 milijuna dolara u napore usmjerene k održivosti kakaa, nakon što je tijekom prethodne dvije godine uložila 40 milijuna dolara. Stoga Mars potiče na proširenje i razvoj prethodnih manjih programa i usmjeravanje na dobrobiti za uzgajivače kao glavni prioritet industrije. Mars očekuje da će tijekom ovog desetljeća svake godine ulagati kao i tijekom 2011. godine.

Ranije tijekom ove godine, tvrtka je objavila da je ispunila svoj cilj iz 2011. godinu u smislu da je 10 posto sveukupne zalihe kakaa ima certifikat održivosti te da će u 2012. godini nadmašiti unaprijed postavljen cilj od 20 posto te će tako postati najveći korisnik certificiranog kakaa na svijetu. Na temelju sadašnjih kupovnih aranžmana, Mars procjenjuje da njihove ovogodišnje zalihe sačinjava preko 90.000 tona certificiranog kakaa, ističu iz tvrtke.

“Vjerujemo kako je najbolji pristup održivosti kakaa suradnja s ostalima kompanijama u sektoru, vladama, organizacijama za certificiranje te nevladinim organizacijama za opće dobro”, izjavio je Barry Parkin, glavni direktor nabave i održivosti za Mars Global Chocolate.

mars-kakao-proizvodnja-002Tijekom 2009. godine Mars je odlučio da će do 2020. godine 100 posto njihovih zaliha kakaa biti iz certificiranih izvora.

U tvrtki procjenjuju da će do tog datuma potražnja kakaa nadmašiti ponudu za milijun tona, stoga su direktne investicije u istraživanje, prijenos tehnologija uzgajivačima i certificiranje tijekom ovog desetljeća nužne za suočavanje s ovom problematikom.

“Za poboljšavanje kakao sektora za pet do šest milijuna uzgajivača kakaa diljem svijeta bit će potrebno investirati milijarde dolara kroz narednih deset godina – svi igrači u industriji će morati dati svoj doprinos”, mišljenja je Andrew Harner, potpredsjednik Mars Global Cocoa.

Inicijativa tvrtke Mars za održivi kakao usmjerena je na istraživanje, certificiranje i program izravnih intervencija kako bi se potaknula produktivnost.