Od 1. lipnja na snagu stupa nova organizacija menadžmenta Delta Holdinga po kojoj će, umjesto predsjednika kompanije i Odbora direktora, kompanijom rukovoditi Upravni odbor i Izvršni odbor. Miroslav Mišković, dosadašnji predsjednik Delta Holdinga, ubuduće će obavljati funkciju predsjednika Upravnog odbora.

Mišković se namjerava povući iz operativnog upravljanja Kompanijom, a svoje iskustvo i znanje usmjeriti u tri smjera koja smatra krucijalnim za razvoj ne samo Delta Holdinga, već i društva u cjelini. Njegov fokus bit će usmjeren na međunarodni razvoj Kompanije, na rad s mladim ljudima, odnosno formiranje budućeg menadžmenta i na razvoj sela u Srbiji, posebno kroz kompanijski projekt Naše selo.

Poslovanje Delta Holdinga vodit će Izvršni odbor na čijem će čelu (CEO) biti Milka Vojvodić, dugogodišnja viša potpredsjednica za ekonomiju i financije. Članovi Izvršnog odbora bit će potpredsjednici Kompanije i generalni direktori grupa-članica Delta Holdinga. “U trenutku kada slavimo 30 godina rada i kada se spremamo za useljenje u novu, najmoderniju poslovnu zgradu, pravi je čas za promjene u upravi Delta Holdinga“, izjavio je Miroslav Mišković.

Dodao je kako i dalje imaju istu misiju – stvarati i razvijati uspješne kompanije – ali kompanije koje će sve više biti orijentirane na internet, kao što je novi projekt Ananas.

Milka Vojvodić, novi CEO Delta Holdinga, završila je Ekonomski fakultet u Beogradu. U Kompaniji je od samog početka od 1991. godine. Radila je kao financijska direktorica, pomoćnica generalnog direktora Delta M Grupe za ekonomske odnose, generalna direktorica Delta M, a već duži niz godina je viša potpredsjednica Delta Holdinga za ekonomiju i financije.