U okviru promatrane skupine mlijeko i mliječni proizvodi ukupno 37,1% vrijednosne prodaje proizišlo je kao rezultat cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja. U okvirima udjela redovne i promotivne prodaje uočava se blagi pad u vrijednosnom udjelu promotivne prodaje.

Mlijeko i mliječni proizvodi obuhvaćaju: mlijeko, sir, jogurt, maslac i margarin, kreme, mliječne namaze i mliječne deserte. Prodaja mlijeka i mliječnih proizvoda tijekom 2021. godine zabilježila je vrijednosni rast po stopi od 2,9% i količinski pad po stopi od 1,9%. Najveći udio u količinskoj prodaji u okviru mlijeka i mliječnih proizvoda u 2021. godini zabilježilo je mlijeko sa 60% količinskog udjela, dok kategorija sireva ima najveći vrijednosni udio od 31%. U okviru promatrane skupine mlijeko i mliječni proizvodi ukupno 37,1% vrijednosne prodaje proizišlo je kao rezultat cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja. U okvirima udjela redovne i promotivne prodaje, uočava se blagi pad u vrijednosnom udjelu promotivne prodaje.

KRETANJE PO KATEGORIJAMA
Najveći rast prodaje putem promocija u 2021. godini u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je u kategoriji mliječni deserti, gdje taj postotak iznosi 2,4%. Također, kategorije mliječni namazi, kreme i mlijeko bilježile su blagi rast udjela promotivne prodaje u 2021. godini od 1,7%, 1,5% i 0,6%. Suprotno tome, maslaci i margarini zabilježili su najveći pad prodaje putem promocije u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 2,3%, dok jogurt bilježi pad od 0,3% udjela promotivne prodaje, kao i kategorija sireva koja ostvaruje pad od 1,6%.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 98,5% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja zauzimaju 1,5%. U odnosu na 2020. godinu, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama zabilježila je rast od 2,3%, dok je prodaja promotivnih pakiranja ostvarila rast od 1,8 posto.