U okviru promatrane skupine smrznuta hrana ukupno je 28,7% vrijednosne prodaje proizašlo kao rezultat cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja. Pritom, najveći je rast prodaje putem promocija zabilježen u kategoriji smrznutog mesa.

Smrznuta hrana obuhvaća: sladoled, smrznute plodove mora, smrznuto povrće, smrznuto meso, smrznuta jela i smrznuta peciva. Prodaja smrznute hrane tijekom 2020. godine zabilježila je vrijednosni i količinski rast, po stopama od 8,3% i 6,6%. Najveći udio u količinskoj i vrijednosnoj prodaji u okviru smrznute hrane u 2020. su godini zabilježili sladoledi s 45,8% vrijednosnog i 43,7% količinskog udjela.

U okviru promatrane skupine smrznuta hrana ukupno je 28,7% vrijednosne prodaje proizašlo kao rezultat cjenovnih akcija ili promotivnih pakiranja. U okvirima udjela redovne i promotivne prodaje ne uočava se razlika u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći rast prodaje putem promocija u 2020. u odnosu na godinu prije zabilježen je u kategoriji smrznutog mesa, od 4,9%. Također, i kategorije smrznuta jela i smrznuta peciva bilježile su značajan rast udjela promotivne prodaje u 2020. godini od 2% i 3,6%. Nasuprot tome, smrznuti plodovi mora ostvarili su pad udjela promotivne prodaje, za 3,5% manje u odnosu na isti period prošle godine, dok smrznuto povrće istodobno bilježi pad od 0,3% udjela promotivne prodaje, kao i kategorija sladoleda koja je u minusu od 0,1%.

Za skupinu kategorija smrznuta hrana, prema tipu promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 99% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja zauzimaju preostalih 1%. U odnosu na isti period prethodne godine, prodaja na cjenovnim akcijama ostvarila je rast od 8,1%, a prodaja promotivnih pakiranja rasla je za 68,2%.