Savez udruga malih trgovaca (SUMT) organizirao je u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP) seminar povodom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona donesen je u svibnju prošle godine, a stupa na snagu 1. ožujka 2022. godine. Najvažnija promjena je u tome što se zakon primjenjuje na kupca koji ima značajnu pregovaračku snagu odnosno koji je ostvario ukupni godišnji prihod veći od 15 milijuna kuna.

Time se ovaj Zakon počinje odnositi i na brojne manje trgovce koji ostvaruju prihode iznad spomenutog iznosa, a koji do sada nisu podlijegali odredbama ovog Zakona jer je norma bila postavljena na iznos od 100 milijuna kuna.

Kako je naglasila Martina Prpić iz odvjetničkog društva Kovačević Prpić Simeunović, ukupnom prihodu kupca pribraja se ostvareni prihod njegovih povezanih društava iz zadnjeg dostupnog financijskog izvješća.

Zakon se primjenjuje u slučaju prodaje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kada i dobavljač i kupac imaju nastan u Europskoj uniji te se ne odnosi na odnose dobavljača i krajnjeg potrošača. “Kupac sa svojim dobavljačem mora imati pisani ugovor pri čemu je izmjenama značajno povećala popis nepoštenih trgovačkih praksi te ih sada ima gotovo 40”, istaknula je Prpić.

Ona je dodala kako je Zakon propisao da dobavljač odgovara za izdani račun te da na računu moraju biti iskazani svi popusti i rabati. “Zabranjeni su svi naknadni rabati kao što je to bila do sada pa i dobavljači moraju promijeniti svoju poslovnu praksu”, naglasila je Prpić.

Trgovci su u raspravi iskazali nezadovoljstvo nedorečenošću brojnih odredbi koji padaju na teret malih kupaca pogotovo u njihovom poslovnom odnosu s velikim poslovnim sustavima.

Sa skupa je upućen poziv trgovcima na koje se odredbe novog Zakona odnose da pripreme svoje poslovne procese prije stupanja na snagu samog Zakona.

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!