Mljekare u Bosni i Hercegovini već nekoliko godina spremaju se za izvoz u zemlje Europske unije, što im, poznato je, još nije omogućeno. Iako su mnoge od njih već godinama spremne, nisu mogle izvoziti zbog problema za koje nisu krive.

Naime, EU traži od države BiH da ima pod kontrolom prerađivačke kapacitete i farme na kojima se vrši proizvodnja, ali i sve moguće rizike koji se u proizvodnji mlijeka mogu desiti. Problem je, dakle, vertikalna integracija, kontrole i način kontroliranja gospodarskih subjekata.

“U Federaciji imamo tri razine vlasti: kanton, Federacija i država i za svaku razinu postoji veterinarska inspekcija koja je nadležna za nekoga, a inspekcija iz EU želi komunicirati samo s jednom inspekcijom. Oni žele da jedna inspekcija vrši nadzor, kvalitetu i higijensku ispravnost mlijeka, provođenje svih mjera za zaštitu bolesti koje se sa životinja mogu prenijeti na ljude, primarnih poljoprivrednih objekata i sljedivost gotovih proizvoda na tržištu. Dakle, ako su prisutni proizvodi koji su neispravni, moramo u roku od pet minuta znati gdje je taj proizvod, identificirati njegovu lokaciju i povući ga s tržišta”, kazao je Adin Fakić, direktor mljekare Milkos, jedne od pet kandidiranih mljekara za izvoz u EU.

Zbog kompliciranosti svega ovoga, dodaje Fakić, Europska unija ne razumije tko je odgovoran za koga i traži da se to pitanje riješi. To pitanje bi, smatra on, ukoliko se ne riješi na pravi način, moglo biti i jedini razlog dobivanja negativne ocjene inspekcije FVO.

“Mljekare u BiH su itekako spremne za posjet i, što se tiče nas, sigurni smo da ćemo dobiti pozitivnu ocjenu. U mljekari Milkos smo se za ulazak u EU počeli pripremati još prije osam godina tako što smo od svih naših dobavljača, koji su opremali mljekare, u samoj izgradnji zgrade tražili da ona bude po normativima i legislativi EU. Zbog toga je naša mljekara modernih kapaciteta, automatizirana i prema zahtjevima EU već nekoliko godina, puno duže od ovoga što se pripremamo, a u posljednje dvije godine intenzivno radimo na pripremi i uređivanju tih stvari koje su neophodne za dobivanje EU broja”, istaknuo je Fakić.

Da je mljekarska industrija pretrpjela velike gubitke ulaskom Hrvatske u EU i da su se mljekari sami morali snalaziti na koji način i gdje će distribuirati mlijeko koje je išlo u tu zemlju, potvrdio nam je i Fakić, koji je kazao kako Milkos trenutno izvozi u Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Kosovo i Albaniju.

“Od ukupne prerade mlijeka, koja je oko 22 milijuna litara, 25 posto smo izvozili, a od tih 25 posto, 50 posto je išlo u Hrvatsku, što govori o prilično velikim količinama mlijeka čija je godišnja vrijednost izvoza bila oko 5 milijuna KM (oko 2,5 milijuna eura), što nije nimalo zanemariv iznos. Ulaskom Hrvatske u EU proširili smo aktivnosti na tržište zemalja CEFTA, te pojačali aktivnosti u Makedoniji, Kosovu i Albaniji i taj hendikep koji smo imali, na određeni način nadoknadili”, rekao je Fakić.

Posjet inspekcije FVO službeno završava 31. siječnja, kada će biti predstavljeni i preliminarni rezultati, dok će se na službene rezultate čekati dva mjeseca, ali mljekari se nadaju da će oni biti pozitivni te da će im već polovicom ove godine biti omogućen izvoz u zemlje EU. (Biznis plus)