Ledo je u utorak izvijestio da je u postupku izvanredne uprave nad Agrokorom, PIK Vrbovec zatražio osiguranje iznosa za izdana jamstva prema Ledu.

S obzirom da su sva društva koja su obuhvaćena rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu o otvaranju postupka izvanredne uprave bila obvezna prijaviti sva potraživanja, PIK Vrbovec zatražio je osiguranje iznosa (uvjetna tražbina) za izdana jamstva prema Ledu u zakonskom roku, kaže se u obavijesti Leda.

Riječ je o osiguranju iznosa za dvije obveznice s pravom prvenstva koje je izdao Agrokor, izdanih uz jamstvo određenih povezanih društava, koje dospijevaju na naplatu 2019. godine u iznosu od 300 milijuna eura odnosno 2020. godine u iznosu od 325 milijuna eura i 300 milijuna dolara te za ugovor o kreditu od 14. ožujka 2014. godine, u ukupnom iznosu glavnice od 600 milijuna eura koji je Agrokor sklopio sa Sberbankom.

Iz Leda navode da je uprava Leda zajedno s Agrokorom i PIK-om Vrbovec u prosincu 2012. godine dogovorila davanje jamstva odnosno jamstvenu izjavu kojom se PIK Vrbovec obvezuje da će, ukoliko Ledo izvrši plaćanje u korist vjerovnika financijskih instrumenata u kojima je u tom trenutku bio jedan od solidarnih jamaca za obveze Agrokora kao glavnog dužnika te ukoliko Agrokor u roku od 7 dana od dana zahtjeva Leda ne izvrši uplatu traženog iznosa, PIK Vrbovec neopozivo i bezuvjetno na prvi poziv, odričući se prava na prigovor, platiti te iznose Ledu (uključujući i kamate, naknade i sve druge razumne troškove).

Zbog reprogramiranja pojedinih financijskih obveza Agrokora, Uprava Leda je, kako se navodi, 20. ožujka 2014. dogovorila novu jamstvenu izjavu na temelju koje PIK Vrbovec pod neizmijenjenim uvjetima kao i u prethodnoj izjavi jamči za obveze Leda kao jednog od solidarnih jamaca prema Agrokoru kao glavnom dužniku.

Dodaje se kako je uprava Leda od dana izdanja prve jamstvene izjave pa sve do danas, sve činjenice i okolnosti koje se odnose na nju držala u statusu odgode objave povlaštene informacije, s obzirom da je smatrala kako ne postoje potencijalne okolnosti koje bi mogle dovesti do aktivacije preuzetih obveza Agrokora, kako za Ledo, tako i za PIK Vrbovec.

Ledo ujedno potvrđuje da će nadalje obavještavati o daljnjim radnjama ili odlukama donesenim u postupku restrukturiranja, koje se smatraju povlaštenom informacijom. (Hina)