Potrebe za ispis u ovim djelatnostima su različite po vrsti pisača, performansama, mjestu ispisa, mediju ispisa itd. Ono što im je zajedničko je da oprema mora zadovoljiti kvalitetom i trajnošću. Pri tome se podrazumijeva rad u proizvodnim halama, skladištima, vozilima, na terenu kod kupaca, na dostavi roba. Dakle, traže se robusni i kvalitetni pisači različitih performansi za rad u zahtjevnoj okolini, na ekstremnim temperaturama, neadekvatnoj klimi, čistoći zraka, vibracijama i tome slično. DASCOM je orijentiran na proizvodnju upravo pisača koji zadovoljavaju navedene uvjete rada uz sigurnu trajnost i efikasnost u radu.

U proizvodnji se najviše koriste termo pisači i heavy duty matrični pisači. Termo pisači služe za ispis naljepnica, deklaracija, transportnih listova, obilježavanje kutija i slično. Ispis se može vršiti na termo papir ili preko ribona na standardni papir u rolama. Često se ovakvi pisači ugrađuju i u proizvodne linije. Radi lakšeg odvajanja postoje rezači (cuter) i skidači naljepnica (peeler). Matrični pisači velikih brzina i s većim brojem kopija se pak koriste za ispis izlaznih dokumenata prilikom otpreme iz proizvodnje, za ispis stanja na skladištima, inventure i slično. U ovoj kategoriji DASCOM nudi termo pisače DL830, DL820, DL310, DL210 i DL200 te matrične pisače iz serije 2600+ i serije 2800.

U logistici se koriste pisači za ispis računa, otpremnica, dostavnica, narudžbi, potvrda, dokumentacije za utovar robe, naljepnica itd. Najčešće se radi o termo pisačima ili matričnim pisačima (ako su potrebne kopije ili velike količine ispisa). Kao i kod proizvodnje u ovoj su kategoriji u ponudi termo pisači DL830, DL820, DL310, DL210 i DL200 i matrični pisači iz serije 2600+ i serije 2800.

U transportu se koriste pisači koji se montiraju u vozilima ili nose na ramenu ili oko pojasa. Služe za ispis računa, potvrda, otpremnica, naloga za radove, narudžbenica, ulaznica i slično. Posebnost ovih pisača je da moraju biti robusni i ergonomski prikladni, lagani i spretni za rukovanje na otvorenom prostoru, napajani baterijama za duži rad bez punjenja ili na bateriju u vozilu. Svi moraju biti povezivi preko WiFi, Bluetooth ili drugih načina povezivanja s mobilnim telefonima, tabletima ili direktno s centralnim računalima. U ovoj kategoriji DASCOM nudi pisač MIP480 (matrični pisač) te termo pisače DP581, DP330 i DP 230L.

U trgovini se u novije vrijeme koriste i plastične kartice kao sredstvo plaćanja, za identifikaciju zaposlenika ili službenih posjeta, za identifikaciju kupaca, članova kluba, korisnika popusta, za skupljanje bodova, dobivanje popusta i sl. Za takve svrhe DASCOM u ponudi ima kartične pisače: DC2300, DC3300, DC7600 i Laminator za DC7600.

Za više informacija posjetite: www.tecomtrade.hr.

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!