Pivari u BiH traže zaštitu od uvoza piva

Podaci o vanjskotrgovinskoj razmjeni pokazuju kako je u 2009. godini na uvoz piva potrošeno 136,9 milijuna KM, a izvezeno tog proizvoda u vrijednosti tek 3,8 milijuna KM

Iako su predstavnici pivarske industrije BiH još prije godinu zatražili zaštitu domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza piva, njihov zahtjev je tek nedavno kompletiran i o njemu će konačno biti odlučivano, javljaju u ponedjeljak banjalučke Nezavisne novine.

Odbor Grupacije pivarske industrije BiH pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH je 15. veljače prošle godine ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH podnio zahtjev za zaštitu domaće proizvodnje, suglasno članu 23 CEFTA-e.

Zaštitne mjere je, prema ovom članu sporazuma, moguće uvesti kada je uvoz iz drugih članica CEFTA toliko povećan da prouzrokuje ozbiljne štete domaćim proizvođačima ili dovodi do ozbiljnih poremećaja u pojedinim sektorima privrede, a što je, prema tvrdnjama pivara, slučaj sa tom industrijom.

“CEFTA poznaje samo bilanca u trgovinskoj razmjeni i ukoliko je on narušen i dokaziv, sporazum predviđa automatsko uvođenje zaštitnih mjera. Da je kod nas bilanca narušena, vidljivo je iz podatka da je od 10 popijenih boca piva u BiH čak sedam iz uvoza”, kaže Edin Ibrahimpašić, predsjednik Grupacije pivarske industrije BiH i direktor Bihaćke pivovare.

Potkrepljuje to podacima o vanjskotrgovinskoj razmjeni, prema kojima je u 2009. godini na uvoz piva potrošeno 136,9 milijuna KM, a izvezeno ovog proizvoda u vrijednosti tek 3,8 milijuna KM. Slična situacija bila je i u 2008, kada je uvoz piva iznosio 147,2 milijuna KM, a izvoz 4,9 milijuna KM.

Pivo se svrstalo među top deset uvoznih proizvoda BiH u 2009, što je, kažu predstavnici te industrije, žalosno za zemlju sa pet pivovara koje mogu zadovoljiti domaće potrebe, ali većina radi sa znatno smanjenim kapacitetom.

U ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa uvjeravaju da su nekoliko puta bili prinuđeni tražiti od Odbora pivarske industrije BiH dopunu i ispravku dostavljenih podataka, te da su pivari u više navrata tražili produženje roka za njihovu dostavu.
“Nakon razmatranja i analiza, ustanovljavali smo da podaci nisu kompletni, što nas je onemogućavalo u kreiranju neophodnih zaključaka koji bi bili osnova za pokretanje bilo kakve procedure”, kaže Dragiša Mekić, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Nakon ponovih zahtjeva za dostavu podataka krajem prošle godine i prepiske pivovara i ministarstva, Mekić naglašava da su tek sada stvoreni uvjeti za pripremanje izvještaja o stanju domaće proizvodnje, kojim će biti utvrđeno da li povećani uvoz piva nanosi ozbiljnu štetu ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete domaćoj proizvodnji.

“Takav izvještaj podnosimo na odlučivanje Vijeću ministara BiH, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih entitetskih ministarstava i STK BiH”, obrazlaže Mekić.

Igor Gavran, projekt menadžer STK BiH, kaže da je zahtjev pivovara opravdan, jer je više nego očigledno da je drastično ugrožena proizvodnja piva padom učešća domaćeg piva na tržištu u odnosu na uvozno.

“Svaki drugačiji ishod zahtjeva pivara, osim pozitivnog, išao bi na ruku uvoznim lobijima”, konstatuje Gavran.

Naglašava da bi pozitivno rješenje zahtjeva pivara imalo utjecaj i na druge ugrožene sektore da pokrenu iste procedure, čime bi prestali i nerealni zahtjevi za uvođenje iracionalnih mjera zaštite bh. proizvodnje.

“U suprotnom, bilo bi jasno da institucije države ništa ne mogu učiniti, pa bi opet buknuli nerealni zahtjevi za mehanizme zaštite poput donesenog pa osporenog zakona o zaštiti domaće proizvodnje BiH”, kaže Gavran. (Banka.hr)