Statistički podaci o ranim procjenama zasijanih površina važnijih usjeva u ovoj godini pokazuju da je na više površina zasijano pšenice, suncokreta, šećerne repe i krumpira, dok su smanjene površine pod uljanom repicom, sojom i kukuruzom.

Ppsenica-polje-midi1šenica je zasijana na 180 tisuća hektara, odnosno na 14 posto većoj površini nego u godini prije, pokazuju rane procjene površina važnijih usjeva u 2012. godini koje je objavio Državni zavod za statistiku (DZS).

Povećane su i površine pod suncokretom, za pet posto, na 34 tisuća hektara, šećernom repom također za pet posto, na 24 tisuće hektara, te krumpirom za šest posto, na 12 tisuća hektara.

Procjene pokazuju da su površine zasijane kukuruzom smanjene za pet posto, na 310 tisuća hektara, a soje za sedam posto, na 58 tisuća hektara. Najveći se pad bilježi kod uljane repice koja je zasijana na 12 tisuća hektara, što je 37 posto manja površina nego lani.

Podaci o ranim procjenama o zasijanim površinama za važnije ratarske usjeve odnose se na stanje 1. lipnja i ti su podaci prve informacije koje izdaje Državni zavod za statistiku o stanju zasijanih površina na kraju proljetne sjetve. (H)