U Hrvatskoj je u 2014. godini na 259.000 hektara proizvedeno 2.100.000 tona kukuruza, što je 10 posto više nego u godini prije, pokazuju prethodni podaci Državnog zavoda za statistiku o površinama i proizvodnji žitarica i ostalih usjeva.

Po podacima DZS-a, ostvarena prosječna proizvodnja kukuruza po hektaru u prošloj je godini iznosila 8,1 tonu, što je osjetno veći prinos nego u 2013. godini kada je iznosio 6,6 tone po hektaru.

Prošle je godine povećana i proizvodnja soje, krumpira, šećerne repe i silažnog kukuruza. Tako je proizvodnja soje povećana za 20 posto, na 132 tisuća tona. Pod sojom je bilo 47 tisuća hektara, a prirod po hektaru iznosio je 2,8 tone (u 2013. je bio 2,4 tone po hektaru).

Pod šećernom repom je u 2014. godini bilo 22 tisuća hektara, a proizvodnja je porasla za 32 posto, na 1.392.000 tona. Prirod po hektaru iznosio je 63,6 tona, dok je u 2013. godini prirod po hektaru šećerne repe iznosio 51,9 tona.

Za 17 posto, na 148 tisuća tona, porasla je proizvodnja krumpira (kasni i sjemenski) kojim je lani bilo zasijano 9 tisuće hektara. Prirod po hektaru prošle je godine iznosio 15,8 tona, dok je godinu prije bio 16 tona.

Rast proizvodnje zabilježen je i kod silažnog kukuruza i to za 12 posto. Na 29 tisuća hektara silažnog kukuruza je proizvedeno 1.008.000 tona, uz prirod po hektaru od 35,3 tone (u 2013. prirod bio 34,8 tona po hektaru).

Statistika pokazuje da je pad proizvodnje prošle godine zabilježen kod suncokreta i lucerne. Suncokreta je na 35 tisuća hektara proizvedeno 99 tisuća tona ili 23 posto manje. Prirod po hektaru iznosio je 2,8 tona za razliku od 2013. kada je bio 3,3 tone po hektaru.

Proizvodnja lucerne je smanjena 16 posto, na 128 tisuća tona, a lucerne je zasijano na 22 tisuće hektara. (SEEbiz / Hina)